-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

30 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 30 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom - 2005/18 (“Uredba KPA”), je zaključila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište u Necu 2 D.O.O. - glavna imovina ovog Novog Preduzeća sastoji se od poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u okolini sela Slatina, Opština Vitina. Ukupna površina zemljišta koja će se preneti Novom Preduzeću je sa približnom površinom od 45 ha. Veći deo zemljišta je korišćen za gajenje pšenice i žitarica. Ipak u zadnjih deset godina većina zemljišta nije redovno obradjivana. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Grafikos D.O.O. - je veliko štamparsko preduzeće locirano u blizini centra Gnjilana. Glavna imovina Novog Preduzeća se sastoji od klijentele preduzeća i objekata štamparskog preduzeća lociranim u Gnjilanu a koji zajedno sa administrativnim prostorom obuhvaćaju površinu od 1,433 m². Zgrada je izgrađena 1977 i u dobrom je stanju. Ukupna zemljišna površina unutar ograde je 3,510 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Zemljoradnicka Zadruga Turicevci D.O.O. - pruža potenciajlnom investitoru sjajnu mogucnost za bilo kakvu vrstu biznisa, obuhvatajuci 4,329m2 zemljista i nekoliko zgrada, u povoljnoj lokaciji sela Turicevac, Regija Srbica. (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće Nevolan D.O.O. - poljoprivredna zemlja, nalazi se u selu Nevoljane, opština Vučitrn, sastoji se od približno 25 hektara zemlje. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Sverka D.O.O. - nalazi se u opštini Peci i Klini. Predloženo zemljište za ovaj tender obuhvata površinu od oko 85.3 hektara poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u katastarskim u opštinama Sverka u Pec i Budisalc u Klini. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Klicina D.O.O. - nudi investitoru mogućnost da kupi poljoprivredno zemljiste sa površinom od oko 78.50 ha. Zemljište se nalazi u Katastarskoj Zoni Sverka I Klicina u opštini Pec. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Fryti D.O.O. - sa otprilike 1.06.52 hektara (1 0652 m²) zemljišta. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Kamenolom Gadimlje D.O.O. - lociranom u Gadimlju opstina Lipljan, ukljucuje zemljiste od priblizno 62,904 m2. Preduzece je u proslosti bilo «Kamenolom Lignita» koje od 1990 ne posluje, zatim « Kamenolom» koji se danas zove »Separacija Kamenolom». Preduzece je ukljuceno u proizvodnju frakcija sljunka i peska zahtevanog uglavnom za izgradnju puteva. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno zemljište Shkabaj D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlicnu mogucnost sticanja izvanredno poljoprivredno zemljiste koje je uglavnom pokriveno sisitemom za navodnjavanje od strane preduzeca za navodnjavanje Iber Lepenci. Imovina nog preduzeca je sacinjena od priblizno 298 hektara poljoprivrednog zemljista podeljeno u sledecim Katastarskim zonama.:Shkabaj/Orlloviq, Prishtina,Krushefc, Fushe Kosove, Mazgit, Berrnice e Poshtme dhe Obiliq.
Novo Preduzece takodje poseduje i jedinicu za servisiranje masina kao i poljoprivrednu mehanizaciju u selu Orlovic. (Depozit Ponude - 100.000€)


Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 16 Januar 2008
Dan za podnošenje ponuda će biti: 23 Januar 2008

____________________________________________________________

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

 

KTA