-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

27 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 27 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom²005/18 (“Uredba KPA”), je zaključila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće Agrokultura Fabrika za Preradu Mesa D.O.O. - tender daje mogućnosti investitoru da stekne fabriku za preradu mesa koja je locirana u selu Velekince (Opština Gnjilane). Kupovinom ovog Novog Preduzeća dobiće se prilaz kosovskom tržištu hrane i otvoriće se mogućnost za proširenje.
Imovina koja je predmet ovog tendera ima ukupnu površinu od približno 58,180m² (05.81.80 ha). Glavne zgrade obuhvataju površinu od približno 10,027 m² i nekorišćeni prostor – dvorište sa približnom površinom od 48,153 m² koji se nalazi unutar kompleksa fabrike za preradu mesa. (Depozit Ponude - 20.000€) - (ODLOZENO ZA 28 GRUPU)
Kliknite ovde za Pravila Tendera za "Novo Preduzeće Agrokultura"

Novo Preduzeće Morava e Epërme “Robna Kuća Vitina” D.O.O. - ovo Novo Preduzeće daće izvanrednu mogućnost za kupovinu jedine robne kuće zajdno sa kancelarijskim prostorom lociranim u centru grada. Ovo će biti dobra komercijalna mogućnost. Ukupna površina robne kuće sa kancelarijama je približno 2500m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Hotel Mineral D.O.O. - omogucava idealnu investiciju u sektoru turizma i hotelijerstva. Ovo mesto moze da prihvati individulane goste kao I zvanicne skupove ili mala savetovanja. Ova ponuda sadrzi posed od priblizno 30 ara i dve medusobno spojene zgrade. Zgrade sadrze jedan restoran za 250 gostiju (priblizno 420 m²) i 27 soba sa 40 kreveta. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Karačevo Stara Fabrika Ploča D.O.O. - pruza izvanrednu mogućnost za kupovinu fabrike za proizvodnju keramičkih zidnih i podnih pločica za industrijske i stambene objekte. Oprema ovog Preduzeća je prilično ostećena. Fabrika se nalazi u Kamenici (Gnjilanski Regjion) na mestu koje ima površine od oko 7.9 hektara. Proizvodni pogoni, skladište i kancelarije imaju podnu površinu od oko 22,230 m². Dobavljači za sirovinu se nalaze u regionu. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Agromorava Electrical Mill D.O.O. - pruža mogućnost investiranja u objekte mlina i skladišta u selu Kabaš, u Opštini Vitina. Novo Preduzeće će se sastojati od delimično razvijenog zemljišta površine od 12,178m², električnog mlina od sedam sprata i površine od 2,166 m², (19m visine), jedne administrativne zgrade od 45 m², jednog hangara za skladištenje od 384m² i starog mlina od 1,125m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Agromorava Goat Farm D.O.O. - nudi zainteresovanim investitorima farmu koza koja sadrži posed približne provršine od 0.6 hektara zemlje i 3 zgrade izgrađene za odgoj koza i ovaca. Farma je locirana na glavnom putu prema Letnici, u Opštini Vitina. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Nevolan D.O.O. - poljoprivredna zemlja, nalazi se u selu Nevoljane, opština Vučitrn, sastoji se od približno 35 hektara zemlje. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Bukosh D.O.O. - poljoprivredna zemlja, nalazi se u selu Bukosh, opština Vučitrn, sastoji se od približno 8 hektara zemlje. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Vërnica D.O.O. - poljoprivredna zemlja, nalazi se u selu Vërnica, opština Vučitrn, sastoji se od približno 13 hektara zemlje. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Lux radnje – Stari Trg D.O.O. - nalazi se u centar Starog Trga i zauzima ukupnu površinu od oko 82,53 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće IMB Restoran u Mitrovici u D.O.O. - nalazi se u centar grada Mitrovice , u delu prizemlja upravne zgrade KEK-a i sastoji od placa ukupne povrsine od oko 133.8 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće – ZZ Likovci obradivo zemljište D.O.O. - i obuhvata pribliznu povrsinu od oko 42 ha zemljoradnickog zemljišta. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Cycavica/Ćićavica Prodavnica Banana Vushtrri/Vucitrn D.O.O. - se nalazi u centru Vushtrri/Vućitrna nasuprot trznom centru i ukljucuje plac i zgradu ukupne povrsine od oko 36 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Fabrika kože Bare D.O.O. - pruža potenciajlnom investitoru sjajnu mogucnost da privatizuje 10649 m² (1ha 06ari 49 m²) zemljista sa zgradom sa temeljom I prizemljem totalne povrsine otprilike oko 1600 m². Zemlja i zgrada su pogodne za bilo kakav biznis I nalaze se na pogodnoj lokaciji u selu Bare, u opstini Mitrovica. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Farma Kačandol - ZZ 23 Novembar D.O.O. - obuhvata 9 ,751,500 m² (975 ha 15 ari ) pašnjaka u selu Kačandol, opština Mitrovica. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Potrč D.O.O. - nalazi se u opštini Kline. Predloženo zemljište za ovaj tender obuhvata površinu od oko 294 hektara poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u katastarskim opstinama Donji Potrč, Videje, Kruševo i Naglavak u opštini Klina. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Bokšiće D.O.O. - nudi investitoru mogucnost da kupi poljoprivredno zemljiste sa površinom od 200 ha. Zemljiste se nalazi u Katastarskoj Zoni Bokšiće i Dugojevo u Opstini Klina,i Katastarskoj Zoni Glođane Opština Peć. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Ereniku - Baks II D.O.O. - ima mogucnosti proizvodnje raznih poljoprivrednih proizvoda. Novo Preduzeće obuhvata poljoprivredno zemljište. Jedinica obuhvata površinu od oko 75 hektara.Zgrade i pokretna imovina nisu obuhvaceni u tenderu. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Drelje D.O.O. - subsidiarna služi kao tačka za prikupljanje raznog šumskog voća a naročito borovnica, takodje i mlečcni proizvoda sira i kajmaka. Locirana na atraktivnoj lokaciji Rugovske Klisure. Novo Preduzeće obuhvata novi izgradjeni objekat od cigle i betona koji približno ima 345 m². Totalna površina zemljišta je približno negde oko 42 ari podeljena na tri parcele. Treba imati ka znanju nema pokretne svojine. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Kosovoelektro Kancelarije Industrijska zona D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti (jedan sprat) od približno 557 m² sa dvorišnim okruženjem od približno 7,089 m² sa sedištem u industrijskoj zoni Prištine u pravcu opštine Kosovo Polje. (Depozit Ponude - 20.000€)

Nova Preduzeće Llapi Prodavnica br 26 D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje prodavnice na glavnoj lokaciji u centru Podujeva u ulici Zahir Pajaziti približne površine od 54 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće NBI Suhareka Zemljište na farmi Koza D.O.O. - obuhvata zemljišnu površinu od oko 50 hektara (pašnjaka i oranica) smeštenih blizu sela Selogražde i Grejkovce i broj zgrada (privremenih montažnih konstrukcija) sa ukupnom površinom od oko 5.000 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 15 Avgust 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 22 Avgust 2007

 

Za ova Nova Preduzeća dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.

______________________________________________

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

 

KTA