-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Kosovska Kompanija za upravljanje Deponijama D.D.

Kosovska Kompanija za upravljanje Deponijama (KKUD) je osnovana kao Kompanija u sastavu KPA 2004 godine. Krajem 2005 godine, KKUD je korporatizirana i registrovana kao samostalna kompanija.

KKUD je odgovorna za upravljanje postrojenja za finalno odsrtranjivanje otpadaka na Kosovu. Postrojenja za finalno odsrtranjivanje otpadaka obuhvataju deponije i transferne stanice. Momentalno su četiri deponije pod upravom KKUD-a (Prizren, Gnjilane, Priština i Podujevo) i jedna transferna stanica (Uroševac).

KKUD je odgovorna za sigurno i efektivno funksionisanje deponija u skladu sa ekološkim zahtevima. KKUD je takodje odgovorna za zatvaranje deponija i “negu” posle zatvaranja deponija nakon isteka njihovog “životnog” veka, te izgradnju novih postrojenja za odstranjivanje otpadaka. Životni vek inžinjerskih deponija na Kosovu je minimum 15 godina.

U KKUD-u je šestoro stalno zaposlenih radnika. KKUD samo upravja deponijama dok za svakodnevno funksionisanje KKUD zapošljava spoljašnje preduzimače kratkotrajnim ugovorima. Na taj način KKUD ima mogučnost da objektivno monitoruje kvalitet i funksionisanje deponija.

Na Kosovu ima drugih deponija koje su izgradjene van Programa Evropske Agencije i koje ne spadaju u odgovornost KPA i KKUD-a.

KTA