-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

25 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 25 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom  - 2005/18 (“Uredba KPA”), je zaključila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće Agro - Industrijski Kompleks A D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine Agrokulturovu Farmu Čuraka br.5 i spojenu sa njom Farmu za Koze sa ukupnom površinom od otprilike 5 hektara. Farma za Koze uključuje proizvodne hale sa površinom od otprilike 1,770 m² i sa pomoćnim zgradama sa površinom od otprilike 920 m² i silos za skladištenje stočne hrane. Farma Čuraka uključuje proizvodne hale sa površinom od otprilike 5,400 m² i radničku menzu i administrativnu zgradu sa površinom od otprilike 214 m². Novo Preduzeće je momentalno dato pod zakup zakupoprimalacu koji momentalno proizvedjuje Industrijski Sundjer. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Agro - Industrijski Kompleks B D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine Agrokulturovu Farmu Čuraka br.4 sa ukupnom površinom od otprilike 2.5 hektara. Objekti uključuju: proizvodne hale sa površinom od otprilike 5 ,000 m² i administrativnu i pomo č ne zgrade sa površinom od otprilike 337 m². Novo Preduzeće je momentalno dato pod zakup zakupoprimalacu koji momentalno priprema proizvednju distilirane vode za akumulatore. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Agro - Industrijski Kompleks C D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine Agrokulturovu Farmu Čuraka br.3 sa ukupnom površinom od otprilike 2.5 hektara. Objekti uključuju: proizvodne hale sa površinom od otprilike 5 ,000 m² i administrativnu i pomo č ne zgrade sa površinom od otprilike 400 m². Novo Preduzeće je momentalno dato pod zakup zakupoprimalacu koji se momentalno bavi gajenjem i odgojom peradi. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Agro - Industrijski Kompleks D D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine Agrokulturovu Farmu Čuraka br.2 sa ukupnom površinom od otprilike 3 hektara. Objekti uključuju: proizvodne hale sa površinom od otprilike 5 ,000 m² i administrativnu i pomo č ne zgrade sa površinom od otprilike 400 m². Novo Preduzeće je momentalno dato pod zakup zakupoprimalacu koji se momentalno bavi proizvodnjom nameštaja. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Kualiteti International D.O.O. - ponuda za Novo Preduzeće uključuje lokaciju površine preko 14,800m² . Na lokaciji se nalaze nekoliko industriskih zgrada uključujući silos za skladištenje žita. Ukupna površina je približno 10,000m² . Mlevenje žita putem razmene i skladistenje, proizvodnja hleba i ostalih vrsta peciva. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće poljoprivredno zemljište Bibaj D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine dragocene zemlje od 130ha, koji ima mogućnost poljoprivrednog i komercijalnog razvoja. Novo Preduzeće se nalazi otprilike 500m severno od sela Bibaj i rasteve se prema selu Talinovac blizu magjistrale Priština – Skopje. Momentalno se gaji žito. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće poljoprivredno Talinovci D.O.O. - ova ponuda pruža mogućnost kupovine dragocene zemlje od 70ha, koji ima mogućnost poljoprivrednog i komercijalnog razvoja . Novo Preduzeće se nalazi otprilike 1 km isto čno od magistrale Pristina - Skopje u blizini sela Talinovac Talinovci village. Momentalno se gaji žito. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Grafikos D.O.O. - je veliko štamparsko preduzeće locirano u blizini centra Gnjilana. Glavna imovina Novog Preduzeća se sastoji od klijentele preduzeća i objekata štamparskog preduzeća lociranim u Gnjilanu a koji zajedno sa administrativnim prostorom obuhvaćaju površinu od 1,433 m². Zgrada je izgrađena 1977 i u dobrom je stanju. Ukupna zemljišna površina unutar ograde je 3,510 m².  (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Farma Turićevac D.O.O. - se nalazi u opštini Skenderaj/Srbica i sačinjava ga oko 215 hektara oranica. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Farma Mikušnica D.O.O. - se nalazi u opštini Skenderaj/Srbica i sačinjava ga oko 204 hektara oranica. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Farma Donja Klina D.O.O. - se nalazi u opštini Skenderaj/Srbica i sačinjava ga oko 91 hektar oranica. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Lux Granap - Meteor D.O.O. - zauima ukupnu površinu od oko 121 m² . (Prodavnica zauzima površinu od oko 90m² a parcela iza prodavnice zauzima oko 31 m²). (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Lux Granap - Dedinje D.O.O. - zauima ukupnu površinu od oko 165 m² . (Prodavnica zauzima površinu od oko 95m² a parcele iza prodavnice zauzimaju oko 70m²). (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Bujku Poljoprivredni Centar D.O.O. - se nalazi na parceli 1316/0, posedovni list 228, katastarska zona: Polac i Vjeter. Poljoprivredni Centar je jednospratna zgrada sa ukupnom površinom od oko 600 m² sa ukupnom povrsinom oko 10,383 m² (ukljucujuci zgradu). (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće TP Klina – Prodavnica br. 4 D.O.O. - pruža investitorima veoma atraktivno mesto za prodaju na malo koja se nalazi u centar Kline. Zgrada pruža negde oko 87.1 m² spratnog prostora. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće ZZ Štupelj – Administrativna zgrada D.O.O. - obuhvata administrativnu zgradu i stovarište koja se nalazi na imanju od 1 hektara, 8 ari i 38m² u Stupelj, Klina. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće poljoprivredno zemljište Kosurić D.O.O. - nudi poljoprivredno zemljiste sa povrsinom od 220 ha . Zemljište se nalazi blizu Deçan/Dečani. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Kosovoelektro Kurriz Prodavnica D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti na glavnoj lokaciji u Prištini, poznatoj kao Kurrizi. Nepokretnost kao predmet ovog tendera uključuje približno 251,51 m² od čega je nepokretnost prodavnice na prvom spratu zgrade a skladište desno niže od prodavnice na prizemlju. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Kosovoelektro Prodavnica Kosovo Polje D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti koja uključuje prodavnicu od 143,81 m² , koja se nalazi na prizemlju zgrade u centru Kosova Polja. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Grmija Prodavnica Kosovo polje 2 D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje funkcionalne poslovne nepokretnosti u centru Kosova Polja.. Ukupna imovina od približno 460 m² sa sedištem u prizemlju stambene zgrade.  (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Štimlje poljoprivredno zemljište D.O.O. - nudi poljoprivredno zemljište približne površine od 1456548 m² (145 hektara 65 ar i 48 m²) i uključuje stala 663 m² i dva hangara od 875 m². Odgovarajućim investicijama, učinak poljoprivrednih proizvoda bi značajno porastao.  (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Duhani Peyton D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti u blizini centra Prištine, u naselju Peyton. Ukupna površina poslovne nepokretnosti koja je predmet ovog tendera sastoji se od 535 m² . Trenutno deo nepokretnosta predmet ovog tendera izdaje Pasticceriji „ Fellini“.  (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Llapi prodavnica Br.23 D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnost za sticanje lokala poznatog kao Llapi prodavnica Br.23 ukupne površine od oko 72 m² u ulici Ilir Konushevci u centru Podujeva.  (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Urata Hypermarket D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje komercijalne imovine od ukupno 1,208m² ( podeljeno na 34 jedinica sa prolazom između njih) koja se nalazi u ulici UCK u centru Prištine, u naselju poznatom kao Qafa. Nepokretnost se nalazi u prizemlju dvospratnog tržnog centra u stambenom bloku. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Urata Supermarket Kurrriz D.O.O. – nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje funkcionalne komercijalne imovine od približno194 m² (podeljeno na 8 jedinica sa prolazom između njih) sa sedištem u tržnom centru Kurriz, u stambenom bloku Dardanija u Prištini. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Rilindja Knjižara br. 6 D.O.O. - nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti koje uključuje približnu površinu od 111,48 m². Prodavnica je sačinjena iz dva nivoa /sprata lociranim u dobro poznatom tržnom centru zvanom “Kurriz” u Dardaniji Priština. Trenutno je nepokretnost izdata trećim licima na komercijalnoj osnovi. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Dardanija Arbëria D.O.O. - pruža mogućnost za sticanje vrlo atraktivnog zemljišta sa nekoliko objekata na njemu, kao sto su kancelarije i magacini locirani u Prištini. Ukupna površina zemljišta koje je predmet ovog tendera sastoji se od 13.125 m².  (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Krajkove D.O.O. - sa oko 390.63.91 ha poljoprivrednog zemljišta skupa sa štalama za stoku Novo preduzece se prosire se na Katastarskom zonama Krajkovo, Donji Zabel, Shtrubullovo, Novo Qikatova i Lapusnik. Veci deo ove poloprivredne zemliste se kategorizuje na 3 i 4 klase i nale blizu magistralni put Pristina – Pec. Na ovu novu preduzece nalazi se 6 telece farme u relativnom dobrom stanju.  (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Gornji Zabel D.O.O. - sa oko 93.05.23 ha poljoprivrednog zemljišta (bez zgrada). Sire se na katastarskom zonama Gornji Zabel i Sankoc. veci deo zemliste se kategorizuje na 4 klasom i ima priklucak na vodosnabdevanju . Nalazi se pored magistralni put Pristina – Pec.  (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Komoran D.O.O. - sa oko 73.31.72 ha poljoprivrednog zemljišta (bez zgrada). Sire se na katastarskom zonama Komoran i Llapushnik. Veci deo ima ima priklucak na vodosnabdevanju i kategorizuje se na 4 i 5 klasom i n alazi se pored magistralni put Pristina – Pec. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Ljiria auto i stočna pijaca D.O.O. - se sastoji od oko 61,81.50 hectara ( 618150 m²) zemljište, i nalazi se veoma pri glavne magistrale izmedu Pristine i Podujeva, oko 5 kilometara od centra grada Pristine. (Depozit Ponude - 20.000€)
Kliknite ovde za Pravila Tendera za Ljiria auto i stočna pijaca

Novo Preduzeće Poljoprivredno zemljište Shkabaj D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlicnu mogucnost sticanja izvanredno poljoprivredno zemljiste koje je uglavnom pokriveno sisitemom za navodnjavanje od strane preduzeca za navodnjavanje Iber Lepenci. Imovina nog preduzeca je sacinjena od priblizno 298 hektara poljoprivrednog zemljista podeljeno u sledecim Katastarskim zonama: Shkabaj/Orlloviq, Prishtina, Krushefc, Fushe Kosove.
Novo Preduzece takodje poseduje i jedinicu za servisiranje masina kao i poljoprivrednu mehanizaciju u selu Orlovic. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Prizrencoop Prizren - Prodavnica D.O.O. - imovina preduzeca koja ce biti preneta novom preduze č u sadrzi prodavnicu koja se nalazi u glavnoj ulici Prizrena sa povr š inom od priblizno 138m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Ljiria “Shtëpia e Mallrave” D.O.O. - robna kuca obuhvata podrum, prizemlje i prvi sprat/galeriju sa površinom od priblizno 0.19.60Ha (1960m²). Trgovacki kompleks/robna kuca nalazi se u ulici “Sheshi i Shatravanit” u glavnom delu grada Prizrena. Trenutno robna kuca je izdata pod kirijom trecim strancima. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Podrima – Prodavnice Orahovac D.O.O. - nalazi se u atraktivni deo grada Orahovca i obuhvata jedan Kompleks Prodavnica . Ovo Subsidijarno Preduzeće obuhvata 4 prodavnice u Orahovcu sa ukupnom površinom od otprilike 541.5 m². Podrima je jedna od glavnih kompania za trgovinu i maloprodaju u Regionu Prizrena koja se nalazi u gradu Orahovca i okolna sela. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Župa Recane – Supermarket i Restoran u Sredska/Sredskë D.O.O. - obuhvata Supermarket koji se nalazi u atraktivni deo sela Sredska i obuhvata j ednospratnu zgradu i podrum sa ukupnom površinom od oko 275 m² i dvorište od 473 m² i Restoran koji se nalazi u atraktivnom delu sela Sredskë/Sredska, na mestu od oko 0.3.69 ha i uključuje jednospratnu zgradu i podrum sa ukupnom površinom od oko 140 m² i dvorište od 229 m² . koja se nalazi u suprotnoj strani od Suermarketa u selo Sredskë/Sredska. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće 25 Maj – Supermarket Duhël/Dulje D.O.O. - imovina preduzeca koja ce biti preneta novom preduzecu sadrzi zgradu/supermarketa koji je lociran duž glavnog puta Prizren-Priština u selu Dulje i sastoji se od površine od otprilike 4 ara i 94m² . Trenutno Robna Kuca je pod kirijom trecim licima. (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće Thertorja-Exportuese” D.O.O. - je atraktivna aktiva za preradu mesa i jedini licencirani proizvođač u Prizrenskom regionu.
Proizvodni pogon nalazise u Industrijskoj zoni Prizrena sa površinom od oko 1.76.61 hektara, uključuje 3 (tri) proizvodne jedinice i upravnu zgradu. (Depozit Ponude - 20.000€)
Kliknite ovde za Pravila Tendera za "Thertorja-Exportuese"

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 13 Juni 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 20 Juni 2007

 

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za Novo Preduzeće iz 25 Grupe sa poseban spin-of

Novo Preduzeće Minex D.O.O. - imovina predmet ovog spin-offa je smeštena na periferiji grada Uro ševca, region Gnjilana I sastoji sa nekoliko zgrada od oko 8.500 m² ukupne podne površine koja je opremljena za proizvodnju prehrambenih proizvoda. Objekti su smešteni na površini od približno 3 hektara zemljišta pogodnog za razne druge delatnosti.
Primedba: Potencialni kupci trebaju uzeti u obzir posebne uslove prodaje što se tiče kreditiranih investicija i zapošlavanja radnika koji su pridodati tenderu.

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 13 Juni 2007
Dan za podnošenje prvih ponuda će biti: 20 Juni 2007

Dan za podnošenje drugih ponuda će biti: 27 Juni 2007

 

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.

______________________________

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

 

KTA