-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

24 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 24 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom 2005/18 (“Uredba KPA”), je zakljucila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće prodavnice u Beloj Kuči D.O.O. - pruža mogućnost kupovine sedam prodavnica, koje se nalaze u zgradi zvanoj Bela Kuća u ulici Nerodime u Uroševcu. Ukupna površina prodavnica je približno 224 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće apartmani u Beloj Kuči D.O.O. - pruža mogućnost kupovine celog stambenog sprata spremnog za podešavanje i finalizaciju koji se nalaze u zgradi zvanoj Bela Kuća u ulici Nerodime u Uroševcu . Totalna površina stanova je približno 622 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće baraka za maloprodaju D.O.O. - uključuje dve zgrade/barake smeštene na svojoj zemljišnoj parceli, u predgrađu Uroševca, pogodnim za trgovinu ili davanja pod zakup prodavcima u maloprodaji za komercijalne svrhe. Ukupna površina baraka je približno 340 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće 17 Nëntori Komercijalne zgrade i zemljište u Uroševac D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine 1.6 hektara zemlje zajedno sa otvorenim objektima od približno 200 m² pogodne za kemercijalni razvoj. Zemljište se nalazi na raskrsnici puteve Pristina – Skopje i Gnjilane - Uroševac i oko kilometar udaljen od centra Uroševca. Smatramo da je ovo značajna prilika za razvoj različitih biznisa. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Tregtia prodavnice D.O.O. - pruža mogućnost kupovine dveju prodavnica za maloprodaju sa približnom površinom od 217 m² i 44 m² u Uroševcu spratne zgrade sa kancelarijama sa podnom površinom jednod sprata od približno 202 m², koje se nalaze na zemljištu od 22.75 ara i dve prodavnice za maloprodaju. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Tregtia Uprava D.O.O. - pruža mogućnost kupovine dvo-spratne zgrade sa kancelarijama sa podnom površinom jednod sprata od približno 202 m², koje se nalaze na zemljištu od 22.75 ara u industrjalskoj zoni u Uroševcu. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Bujku Kancelarijski prostor D.O.O. - se nalazi u centru Skenderaj/Srbice, u opštini Skenderaj/Srbica. Sastoji se od zemljišta površine od 837 m² (0ha 8ari 37 m²) i tro-spratne zgrade. Samo tri kancelarije koje se nalaze u prizemlju bice prodato kroz ovaj tender. Totalna povrsina tri kancelarije je otprilike 150 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Čičavica prodavnice Vučitrn D.O.O. - je locirano blizu centra Vučitrna preko puta Policijske skole i obuhvata povrsinu od ukupno oko 119.45 m² sa dve prodavnice u prizemlju (prodavnica 1 - povrsine od 59.725 m² ; prodavnica; 2 -povrsine od 59.725 m² ). (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Fabrika kože Bare D.O.O. - pruža potenciajlnom investitoru sjajnu mogucnost da privatizuje 10649 m² (1ha 06ari 49 m²) zemljista sa zgradom sa temeljom I prizemljem totalne povrsine otprilike oko 1600 m². Zemlja i zgrada su pogodne za bilo kakav biznis I nalaze se na pogodnoj lokaciji u selu Bare, u opstini Mitrovica. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće TP Klina – Prodavnica br.1 D.O.O. - pruža investitorima veoma atraktivno mesto za prodaju na malo koja se nalazi u centar Kline. Zgrada pruža negde oko 88.1 m² spratnog prostora. (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće Korenik Supermarket - Rakoš D.O.O. - se nalazi u centru sela Rakoš, na glavnom putu Peć – Mitrovica. Novo preduzeće nudi prostor površine od oko 123 m² pogodnog za različite komercijalne aktivnosti. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Zemljoradnička Zemlja Kryqi i Rakocit D.O.O. - se nalazi u katarstarskim zonama Kruqi i Rakocit i okruznih selama Gërgoc/Grgoc Radoniq/Radonjic i Zhabel/Zabelj. Ovo Novo Preduzeće nudi oko 480 ha zemljište. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poultry Farm Ponošeci D.O.O. - se nalazi u kadastarskoj zoni Ponosevac . Ovo Novo Preduzeće nudi oko 13 45 78 ha, gde se nalazi 12 broiler farme od cega 3 u aktivnon stanju. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Elmont D.O.O. - obuhvata zgradu administracije podne površine od 150m². Zgrada se nalazi na imanju od 12 ari u centru grada u Peći. Podružnica se nalazi na atraktivnom mestu i ima velilki potencijal za različita poslovanja. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Hidromont D.O.O. - obuhvata zemljište od 12 ari koja se nalazi na trgovinskoj zoni grada blizu železničke stanice u Peći. Skladište koje se nalazi na na ponuđenoj zemlji je delimično razrušeno. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Voćnjaci Lešnika i Višanja D.O.O. - nudi investitorima oko 20 ha zemljišta u katastarskoj zoni Glođane i Rznić, Opština Dečane. Zemljište je delom pod stablima lešnika i višnji I takođe nudi mogućnost za uzgajanje povrća I drugih useva. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće DRITA – Sajkoc Poljoprivredno zemljište D.O.O. - nudi dobro poljoprivredno zemljište na dobroj lokaciji za razvoj poljoprivrednih aktivnosti kao što je vrtarstvo. Odgovarajućim ulaganjima, znacajno bi porasla proizvodnja poljoprivrednih proizvoda.Poljioprivredno zemljište uključuje ukupnu površinu od približno 767,768 m² (76 hektara 77 ari i 68 m²). Zemljište je pristupačno putevima. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće DRITA – Sfecel Poljoprivredno zemljiste D.O.O. - nudi dobro poljoprivredno zemljiste uključujući i administrativnu zgradu. Odgovarajućim ulaganjima, značajno bi porasla proizvodnja poljoprivrednih proizvoda.Ponuđeno poljoprivredno zemljište će proizvoditi dobar kvalitet žitarica i drugih poljoprivrednih proizvoda.Zemljište ponuđeno investitorima uključuje okruženje od približno 703,522 m² ( 70 hektara 35 ari i 22 m²) i administrativnu zgradu od približno 240 m². Zemljište je pristupačno putevima. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Kosovaelektro Qafa Prodavnica D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje nepokretnost prodavnice u centru Prištine.Prodavnica ima približno 109,57 m² i nalazi se na drugom spratu kompleksa zgrade poznat kao “Qafa”. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Kosovaelektro Administracija D.O.O. - pruža atraktivno poslovno okruženje od približno 296 m² u centru Prištine u blizini Kosovskog Muzeja uključujući stambenu zgradu koja zauzima približno 179 m² od ukupne površine koja je na tenderu. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Mekanizimi Lipljan D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje komercijalne nepokretnosti od približno 8.637 m² ( 86 ari I 37 m²) obuhvatajući kompleks maloprodaje, veleprodajni proctor i dvorište za prodaju i servisiranje vozila, poljoprivrednih masina i opreme locirane u Lipljanu. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Grmija Kosovo Polje D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje komercijalne nepokretnosti od približno 293 m² na centralnoj lokaciji u blizini glavnog puta za Kosovo polje.Imovine su locirane na prizemlju stambene zgrade i čine ih tri odvojene jedinice: prodavnica br 86 od približno 75 m², prodavnica 10 od približno 75 m² i supermarket broj 55 od približno 143 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Llapi Prodavnica br. 26 D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje prodavnice na glavnoj lokaciji u centru Podujeva u ulici Zahir Pajaziti približne površine od 54 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Urata Supermarket br. IV D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje dve operativne komercijalne nepokretnosti locirane na prizemlju višespratnice u ulici Nazim Gafuri u centru Prištine.Ukupan komercijalni prostor je 175m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Drithnaja Zemljište D.O.O. - nudi mogućnost za sticanje zemljišta na primarnoj lokaciji za razvoj biznisa u Prištini. Ukupna površina zemljišta koje je predmet ovog tendera sastoji se iz 5400 m² koje uključuje 4 objekta približne povrsine od 1306m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Župa Rečane - Supermarket u Gornjem Selu D.O.O. - uključuje supermarket lociran u atraktivnom delu sela Gornje Selo, na lokaciji od otprilike 2 ara koji uključuje jedan sprat zgrade sa ukupnom površinom od otprilike 55m² i 145m² registrovanih na ime preduzeća. (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće Prizrencoop Djonaj Skladište D.O.O. - imovina preduzeća koja ce biti preneta novom preduzeću sadrzi zgradu/ skladišta koja se nalazi u atraktivnom delu Prizrena sa povrsinom od priblizno 21.00 ari. Trenutno skladišta su pod kirijom trećim licima. (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće Miruša “Vinogradi/Poljoprivredno zemljište Banja” D.O.O. - će uključivati vinograde (trenutno neaktivne) kao i obradivu zemlju površine 1,100 hektara i takođe uključujući izvestan broj zgrada sa totalnom površinom od otprilike 2,200m².
Novo Preduzeće nudi dovoljnu površinu zemlje pogodne za uzgoj i proizvodnju grožđa kao i za obradu raznih useva na industrijskom nivou. Klimatski i zemjišni uslovi omogućavaju budućem vlasniku da nastavi sa uzgojem grožđa. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Miruša “Vinogradi/Poljoprivredno zemljište Mališevo ” D.O.O. - će uključivati vinograde (trenutno neaktivne) kao i obradivu zemlju površine 400 hektara i takođe uključujući izvestan broj zgrada sa totalnom površinom od otprilike 3,000m².
Novo Preduzeće nudi dovoljnu površinu zemlje pogodne za uzgoj raznih vrsta useva na industrijskom nivou. Klimatski i zemljišni uslovi omogućavaju budućem vlasniku da nastavi sa uzgojem raznih vrsta useva i ostalih poljoprivrednih proizvoda. (Depozit Ponude - 20.000€)

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 16 Maj 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 23 Maj 2007

 

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.

______________________________

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

 

KTA