-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Saopštenja za štampu 2006

Datum Izjave
27/12/2006 Kosovska Poverenička Agencija objavlja 22-gi krug privatizacije
19/12/2006 Kosovska Poverenička Agencija objavlja odlaganje javne prodaje aktive Mustafe Goga
06/12/2006 Kosovska Poverenička Agencija objavljuje koji su uslovni pobednici 19 kruga Privatizacije
04/12/2006 Kosovska Poverenička Agencija je objavila 21-vi krug privatizacije
01/12/2006 Kosovska Poverenička Agencija objavljuje konačnu listu novih preduzeća u 19-tom krugu
01/11/2006 Kosovska Poverenička Agencija je objavila 20-ti krug privatizacije
04/10/2006 KPA objavljuje koji su uslovni pobednici 18 kruga
03/10/2006 Kosovska poverenička agencija pokreće 19. krug privatizacije
29/09/2006 Kosovska Poverenička Agencija objavljuje konačnu listu novih preduzeća u 18-tom krugu
19/09/2006 Izjava KPA o odlukama opštinskog suda o kompenzaciji zaposlenima za period od 1990-ih godina
14/09/2006 KPA Podržava revizijsku kontrolu JP od strane Generalnog Revizora
13/09/2006 KPA objavljuje rezultate druge, konačne runde predaje ponuda po metodi posebnog spin-off-a za Novo Preduzece Moravamont
03/08/2006 KPA Pokreće 18 krug privatizacije
26/07/2006 KPA proglašava uslovne pobednike u 16. krugu
21/07/2006 Kosovska Poverenička Agencija odlaže tender za Veterinarsku Stanicu Orahovac D.O.O.
19/07/2006 Kosovska Poverenička Agencija odlaže tender za IMK
11/07/2006 Kosovska Poverenička Agencija odlaže tender za NBI Suvareka
30/06/2006 Uspešno je okončana prodaja Pećke pivare
28/06/2006 KPA objavljuje rezultate “posebnog Spin-off-a” u drugom i konačnom kruga podnošenja ponuda za “Novo preduzeće Jugoterm”
27/06/2006 KPA Pokreće 17 krug privatizacije
14/06/2006 KPA odlaže privatizaciju Novog Preduzeća Kosovotrans autobusi i održavanje - Mitrovica D.O.O.
09/06/2006 Ubrzana isplata za poljoprivrednike od strane KPA
31/05/2006 KPA objavljuje druge, konačne rezultate ponuda “posebnog spin-off-a” za novo preduzeće “ Famipa ” D.O.O., novo preduzeće “ Moravamont” D.O.O. i novo preduzeće “ Modeli” D.O.O.
24/05/2006 KPA proglašava uslovne pobednike u 14. krugu
23/05/2006 Kosovska Poverenička Agencija pokreće 16. krug privatizacije
19/05/2006 Kosovska Poverenička Agencija (KPA) odlaže dan za podnošenje ponuda za novo preduzeće Elan D.O.O.
18/05/2006 Kosovska Poverenička Agencija (KPA) je odložila dan za podnošenje ponuda za novo preduzeće Jugoterm International D.O.O.
24/04/2006 Kosovska poverenička agencija potvrđuje nadležnost da privatizuje hotel “Cycavica”
19/04/2006 Kosovska poverenička agencija pokreće 15. krug privatizacije
06/04/2006

Odbor Kosovske povereničke agencije odobrava pokretanje 15. kruga privatizacije

16/03/2006

Косовска повереничка агенција покреће 14. круг приватизације

15/03/2006 КПА саопштава резултате друге и завршне рунде подношења понуда за посебан Spin-off за ново предузеће „Фабрика цигли ИМН“
02/03/2006 Kosovska poverenička agencija objavljuje izmene u 12.-om krugu
21/02/2006 Prva prodaja postupkom likvidacije – imovina preduzeća „19 Novembar“
14/02/2006 Kosovska Poverenička Agencija odlaže dan za predaju ponuda za 4 novih preduzeća
09/02/2006 Kosovska poverenicka agencija objavljuje rezultate iz 10. kruga privatizacije
24/01/2006 Kosovska poverenička agencija saopštava novi datum dana za podnošenje ponuda za 10. krug i Fabriku cevi IMK
23/01/2006 Kosovska Poverenička Agencija odlaže dan za podnošenje ponuda u 10-tom krugu
13/01/2006

Kosovska poverenička agencija odlaže krajnji rok za prethodnu kvalifikaciju i dan za podnošenje ponuda za “Krunske dragulje”, koji se prodaju posebnim spin-off metodom

13/01/2006

Kosovska poverenička agencija odlaže krajnji rok za prethodnu kvalifikaciju i dan za podnošenje ponuda za Novo preduzeće “Kaolini” D.O.O. i Novo preduzeće “Karaqeva” D.O.O.

Saopstenja za stampu 2005  

 

KTA