-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

22 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 22 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom²005/18 (“Uredba KPA”), je zakljucila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće 17 Nëntori prodavnice u centralnom trgu u Uroševcu D.O.O. - ovo Novo Produzeće pruža idealnu mogućnost kupovine ćetiri prodavnica, koje se nalaze u ulici Dëshmorët e Kombit u glavnom trgovačkom delu Uroševca. Smatramo da ovo pruža dobre komercijalne mogućnosti. Totalna površina prodavnica je približno 310 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeče 17 Nëntori prodavnice u centru grada u Uroševcu D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine šest prodavnica koje se nalaze u ulici Dëshmorët e Kombit u samom centru Uroševca pogodne za trgovinu ili davanja pod zakup prodavcima u maloprodaji za komercijalne svrhe. Totalna površina prodavnica je približno 360 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće 17 Nëntori prodavnice u zapadnom krilu Uroševca D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine tri prodavnica koje se nalaze na zapadnom delu ulice Dëshmorët e Kombit u Uroševcu, pogodnim za trgovinu, ili davanja pod zakup prodavcima u maloprodaji za komercijalne svrhe. Totalna površina prodavnica je približno 420 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Barnatorja Popullore I D.O.O. - ovaj tender pruža mogućnost kupovine jedne apoteke/prodavnice sa kancelarijskim i magacinskim prostorom lociranom u centru Gnjilana. Apoteka/prodavnica se nalazi u stambenoj zgradi u glavnoj ulici u Gnjilanu. Ono obuhvata približnu površinu od 120 m². Zgrada je sagrađena 1958 i u dobrom je stanju. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Restoran Drenica u Tržnom Centru D.O.O. - nudi potencijalnom investitiru idealnu mogu ć nost za sticanje komercijalnog prostora ,koji se sastoji od dvospratne zgrade totalne povr š ine 144 m² na primarnoj lokaciji u blizini centra Srbice. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Drenica Prodavnice D.O.O. - nudi potencijalnom investitiru idealnu mogućnost za sticanje komercijalnog prostora, totalne površine 290 m² , uključujući 8 prodavnica, na primarnoj lokaciji u blizini centra Srbice. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Produkt administrativna zgrada i restoran D.O.O. - nudi potencijalnom investitoru idealnu mogućnost za sticanje komercijalnog prostora, koji se sastoji od zemljišta od oko 1600 m², administrativne zgrade totalne površine 768 m² I restorana totalne površine 512 m² na primarnoj lokaciji u centru Srbice. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Veterinarska Stanica Srbica D.O.O. - pruža veterinarske usluge. Novo Preduzeće ima oko 0.56.20 hektara zemlje i jednu zgradu (oko 315m²) u Katastarskoj Zoni Stare Poljance, Srbica/Skenderaj. (Depozit Ponude - 20.000€)
Kliknite ovde za Pravila Tendera za Veterinarska Stanica Srbica

Novo Preduzeće IMB Stovarište u Vućitrnu D.O.O. - se nalazi pored zeleznicke stanice u Vućitrnu. Novo Preduzeće se sastoji od povrsine zemlista od oko 4,455 m² i zgrade stovarista od tri sprata sa ukupnom povrsinom baze od 2,360 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće TP Klina – Prodavnica Nameštaja D.O.O. - pruža investitorima jedno veoma atraktivno mesto za prodaju na malo. Zgrada se nalazi u centru grada Kline i pruža jedan prodajni prostor u površini od 237 m². (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Poljoprivredno zemljište Ereniku – Baks D.O.O. - ima mogucnosti proizvodnje raznih poljoprivrednih proizvoda. Novo Preduzeće obuhvata poljoprivredno zemljište. Jedinica obuhvata površinu od oko 300 ha. Zgrade i pokretna imovina nisu obuhvaceni u tenderu. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Veterinarska Stanica Istok D.O.O. - nudi jedno zemljište površine od oko 33 ari koje se nalazi u dve posebne katastarske parcele zajedno sa dve zgrade površine od oko 475 m² i 160 m² koje se nalaze blizu centra grada Istok. Samo nešto od pokretne imovine biće preneto u Novo Preduzeće kao što je stočna vaga.
Primedba: Ovo Novo Preduzeće, Veterinarska Stanica Istok biće prodata uz redovni spin off uz posebnim uslovima kako je specifikovano u standardnim KPA Pravilima Tendera za Prodaju Veterinarskih Stanica. (Depozit Ponude - 20.000€)
Kliknite ovde za Pravila Tendera za Veterinarska Stanica Istok

Nova Preduzeće Rilindja Knjižara br. 6 D.O.O. - nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti koje uključuje približnu površinu od 111,48 m². Prodavnica je sačinjena iz dva nivoa /sprata lociranim u dobro poznatom tržnom centru zvanom “Kurriz” u Dardaniji Priština. Trenutno je nepokretnost izdata trećim licima na komercijalnoj osnovi. (Depozit Ponude - 20.000€)

Nova Preduzeće Rilindja Knjižara br. 40 D.O.O. - nudi potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti koje uključuje približnu površinu od 32, 16 m² Prodavnica je sačinjena iz dva nivoa/sprata i nalazi se u malom tržnom centru na putu ka Grmiji.Trenutno je nepokretnost izdata trećim licima na komercijalnoj osnovi. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Podrima – Skladište Orahovac D.O.O. - nalazi se u atraktivni deo grada Orahovca i ima sveukupnu površinu od otprilike 0,13,50 ha (13 ari i 50 m²).
Ovo Subsidijarno Preduzeće obuhvata Skladište u Orahovcu sa ukupnom površinom od otprilike 502 m².
Podrima je jedna od glavnih kompania za trgovinu i maloprodaju u Regionu Prizrena koja se nalazi u gradu Orahovca i okolna sela. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Prizrencoop Zgrada Administracije D.O.O. - imovina preduzeca koja ce biti preneta novom preduzecu sadrzi zgradu skladišta koja se nalazi u atraktivnom delu Prizrena sa povrsinom od priblizno 2,93,63ha. Trenutno skladi š ta su pod kirijom trećimlicima. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Sharrprodhimi “Medical Herbs Factory/Agro service” D.O.O. - ponuda Novog preduzeca ukjlucuje i lokaciju povrsine 2.16 Ha (2 hektara i 16 ara ili 21600 m²), koja se nalazi se u industrijskoj zoni opstine Dragas. Na ovoj lokaciji se nalaze zgrade, ukljucujuci i restoran koji je u dobrom stanju, ali zahteva malo rada,(velicine priblizno 120 m²) kao i ostale zgrade bivse fabrike lekovitog bilja, agro servis i magacin. (Depozit Ponude - 20.000€)

Novo Preduzeće Koritniku Dragaš Stara zgrada administracije D.O.O. - se sastoji od zgrade administracije sa baštom i malom garažom. Ova zgrada administracije je upisana na posedovnom listu 183, parcela br. 778. Parcela 778 ima ukupnu upisanu površinu od oko 11 ari i 13 m². (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće Koritniku Dragaš Magacini D.O.O. - se sastoji od kompleksa magacina sa preko 600 m² prostora u centru Dragaša. Ovaj kompleks je upisan na posedovnom listu 183, parcela br. 810 na staro ime ovog preduzeća. Parcela 810 ima ukupnu upisanu površinu od oko 6 ara i 22 m². (Depozit Ponude - 10.000€)

Novo Preduzeće Liria “Bazhdarhane - 1” Prodavnica D.O.O. - obuhvata trgovacki kompleks u glavnom delu grada Prizrena, koja je trenutno podeljena u tri (3) radnje. Trenutno dve radnje su dati pod kirijom trecoj stranci, dok jedna se korišcava sa strane samog Preduzeca. (Depozit Ponude - 10.000€)

 

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 28 Februar 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 07 Mart 2007

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za Nova Preduzeća iz 22 Grupe sa poseban spin-of

Novo Preduzeće Tullara D.O.O. - ovo Novo Produzeće pruža idealnu mogućnost kupovine afirmisane fabrike za proizvodnju blokova (momentalno deluje kao Komercijalizovano Preduzeće). Ovo je važna komercijalna prilika. Ukupna pokrivena poversina se sastoji od nekoliko proizvodnih i upravnih zgrada od približno 5.063 m² smeštenenih na površini od približno 8.03 hektara zemljišta. Ostale parcele ukljucujuci dva osiromasena otkopa gline površine od približno 2.87 hektara i druge zemljišne parcele korišćene za vađenje glinenog materijala ukupne površine od 2.73 hektara su uključene u prodaju.
Primedba: Potencialni kupci trebaju uzeti u obzir posebne uslove prodaje što se tiče kreditiranih investicija i zapošlavanja radnika koji su pridodati tenderu. (Depozit Ponude - 50.000€)

Novo Preduzeće XIM Strezoc Mlin Magnesita D.O.O. - u neposrednoj blizini nalazi se kop magnezita i kamena za izrradu puteva na severnom kosovu, sa jednim od najvecih nalazišta magnezita u regionu kao I velike rezerve šljunka i adnesite. Pomocne rezerve i osnovna imovina ukljucuju: (Beli Kamen) procenjuje se da nalazište magnezita sadrži između 4.5 i 5.5 miliona tona magnezita, od kojih rezerve rude visokog stepena oko 1.5 - 1.7 miliona tona; postrojenje za odvajanje od 40 t/cas, 45,000 tona godišnje postrojenje za obradu/ rotacioni sušaè (trenutno nije u upotrebi); ostala teška mašinerija (na pr. drobilice, kamioni, buldožeri itd.). (Depozit Ponude - 50.000€)

Novo Preduzeće Rudnik i industrija magnezita Goleš D.O.O. - ovaj tender je omogucio investitor kao povoljnu priliku za osvajanje postupka vađenja i obrade rude magnezita na Kosovu, sa dokazanim rezervama od blizu 2,4 miliona tona magnezita srednjeg do visokog kvaliteta, 45,000 tona godišnje postrojenja za obradu (rotacioni sušac), kao i vozila za pomeranje zemlje, drugih vozila, mašina i opreme. Pomocne prostrane rezerve kamena za izradu puteva i blizina Pristine, sa dobrim prilaznim putevima i lokalnom železnickom mrežom, cine predeo na kome se nalazi kamenolom veoma privlacnim. (Depozit Ponude - 50.000€)

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 28 Februar 2007
Dan za podnošenje prvih ponuda će biti: 07 Mart 2007

Dan za podnošenje drugih ponuda će biti: 14 Mart 2007

 

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.

______________________________

 

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

 

KTA