-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

21 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 21 GRUPI

KPA, kao poverenik na osnovu UNMIK-ove Uredbe 2002/12, koja je izmenjena i dopunjena UNMIK-ovom Uredbom 2005/18 (“Uredba KPA”), je zakljucila iz analiza dokumentacije i ostalih dokaza u vezi entiteta/ imovine koji su navedeni ispod, da ti entiteti/ imovina spadaju u njenu nadležnost na osnovu Uredbe KPA.

Novo Preduzeće 28 Nëntori prodavnice Kompleks A D.O.O. - ovaj tender pruza mogucnost kupovine maloprodajnih prostorija, koje se nalaze u veoma atraktivnom delu u centru Gnjilana. Sadrzi tri prodavnice u ukupnoj povrsini od priblizno 153 m².

Novo Preduzeće 28 Nëntori prodavnice Kompleks B D.O.O. - ovaj tender pruza mogucnost kupovine maloprodajnih prostorija, koje se nalaze u veoma atraktivnom delu u centru Gnjilana. Sadrzi dve prodavnice u ukupnoj povrsini od priblizno 97 m².

Novo Preduzeće 28 Nëntori prodavnice Kompleks C D.O.O. - ovaj tender pruza mogucnost kupovine poslovnih prostorija, koje se nalaze u veoma atraktivnom delu u centru Gnjilana. Sadrzi dve poslovne prostorije u ukupnoj povrsini od priblizno 215 m².

Novo Preduzeće 28 Nëntori prodavnice Kompleks D D.O.O. - ovaj tender pruza mogucnost kupovine maloprodajnih prostorija, koje se nalaze u veoma atraktivnom delu u centru Gnjilana. Sadrzi tri prodavnice u ukupnoj povrsini od priblizno 159 m².

Novo Preduzeće 17 Nëntori prodavnice u ulici Dëshmorët e Kombit u Uroševcu D.O.O. - ovo Novo Produzeće pruža idealnu mogućnost kupovine četiri prodavnica, koje se nalaze u ulici Dëshmorët e Kombit u glavnom trgovačkom delu Uroševca. Smatramo da ovo pruža dobre komercijalne mogućnosti. Totalna površina prodavnica je približno 311 m².

Novo Preduzeče 17 Nëntori prodavnice u ulici Vudrou Villson u Uroševcu D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine pet prodavnica (dve velike, dve male i jedna serdnje velicine) koje se nalaze blizu centra Uroševca a pogodne su za trgovinu ili davanja pod zakup prodavcima u maloprodaji za komercijalne svrhe. Totalna površina prodavnica je približno 394 m².

Novo Preduzeće 17 Nëntori prodavnice u ulici Vëllezët Gërvalla u Uroševcu D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine pet prodavnica i magacina koje se nalaze u ulici Vëllezërit Gërvalla u Uroševcu pogodnim za trgovinu, ili davanja pod zakup prodavcima u maloprodaji za komercijalne svrhe. Totalna površina prodavnica je približno 442 m².

Novo Preduzeće 17 Nëntori Komercijalne zgrade i zemljište u Uroševac D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine 1.6 hektara zemlje zajedno sa otvorenim objektima od približno 200 m² pogodne za kemercijalni razvoj. Zemljište se nalazi na raskrsnici puteve Pristina – Skopje i Gnjilane - Urosevac i oko kilometar udaljen od centra Uroševca. Smatramo da je ovo značajna prilika za razvoj različitih biznisa.

Novo Preduzeće Farma Ržane – ZZ 23 Novembar D.O.O. - obuhvata 3,099,201m² (309 ha i 92 ari) pašnjaka u selu Ržane, opština Mitrovica.

Novo Preduzeće Trnavc-Klina e Eprme D.O.O. - nalazi se u Katastarskoj Zoni Trnavc-Klina e Eprme , u opstini Srbica i obuhvata približno oko 130 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Novo Preduzeće Supermarket Agimi D.O.O. - pruža investitorima veoma atraktivno mesto sa približno oko 2 ari sa zgradama stovarišta i prodajnog prostora locirani u Djakovici. Zgrade pružaju negde oko 170 m² spratnog prostora.

Novo Preduzeće Drelaj 1 D.O.O. - obuhvata negde oko 66 ha pašnjaka u Rugovskoj Klisuri u selu Stankaj.
Ponudjeno zemljište je veoma atraktivno za razvoj turizma. Treba znati da do sada zemljište je upotrbljavano za pašu i odgoj stoke.

Novo Preduzeće Drelaj 2 D.O.O. - obuhvata negde oko 67 ha pašnjaka i negde oko 23 ha livada. Locirani u Rugovskoj klisuri na lokacijama Prčin Breg, Bukur Livade, i Luxhe.
Ponudjeno zemljište je veoma atraktivno za razvoj turizma. Treba znati da do sada zemljište je upotrbljavano za pašu i odgoj stoke.

Novo Preduzeće ZZ Drita - Administartivna Zgrada D.O.O. - potencialnom Investitoru se omogućuje da kupi Adminstrativnu Zgradu koja se nalazi na veoma atraktivnom mestu na glavnom putu Peć/Đakovica (selo Raušić). Zgrada se nalazi na površini od prilike 34 ari čiji prostor se može koristiti za usluge skladištenja poljoprivrednih proizvoda i kao kancelarijski prostor za poslovne aktivnosti.

Novo Preduzeće Zemljoradnička Zadruga Istok D.O.O. - nudi zainteresovanim investitorima plac od oko 1.48 ha sa 9 zgrada koje zauzimaju ukupno oko 2,700 m², u Istoku. Ponudjeni objekti su bili predviđeni za trgovinska poslovanja i omogućavaju budućem vlasniku razvoj trgovinskih ili sličnih poslovanja. Između ostalog objekti uključuju zgradu stovarišta i administrativnu zgradu.

Novo Preduzeće Elmont D.O.O. - obuhvata zgradu administracije podne površine od 150m². Zgrada se nalazi na imanju od 12 ari u centru grada u Peći. Podružnica se nalazi na atraktivnom mestu i ima velilki potencijal za različita poslovanja.

Novo Preduzeće Hidromont D.O.O. - obuhvata zemljište od 12 ari koja se nalazi na trgovinskoj zoni grada blizu železničke stanice u Peći. Skladište koje se nalazi na na ponuđenoj zemlji je delimično razrušeno.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Rakoš D.O.O. - nudi veoma plodno poljoprivredno zemljište sa površinom od oko 134 ha. Zemljište se nalazi blizu Istok.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Lipoveci D.O.O. - se nalazi u katastarskim zonama Lipovec/Lipovac i okruzna sela Pjetërshan/Petrushan Smaç/Smac i Kushavec/Kushevic. Ovo Novo Preduzece nudi poljoprivredno zemljiste sa povrsinom od oko 130 hektara.
Ovaj tender pruza mogucnost kupcu da razvije agro- poslovanje u regionu Gjakova/Dakovica.

Nova Preduzeće Urata br. 2 D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje operativne komercijalne nepokretnosti od ukupno približno 120 m² na glavnoj lokaciji u centru Prištine, na bulevaru Nena Tereza. Nepokretnost se nalazi u prizemlju stambene zgrade.

Novo Preduzeće Urata Supermarket br. V D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru izvanrednu priliku da stekne operativnu komercijalnu nekretninu sa oko 173 m² (i podrum od približno 15 m²) na atraktivnoj lokaciji u Prištini. Nepokretnost je locirana u prizemnom delu višespratne stambene zgrade koja se nalazi na trgu Zahir Pajaziti, na izlazu od Bulevara Majke Tereze preko puta hotela Grand.

Novo Preduzeće Urata Supermarket br. VIII D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru izvanrednu priliku da stekne operativnu komercijalnu nekretninu sa oko 79 m 2 na atraktivnoj lokaciji u Prištini. Nepokretnost se nalazi u prizemlju višespratne stambene zgrade u ulici Agim Ramadani.

Nova Preduzeće Llapi Prodavnica br 25 D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje prodavnice na glavnoj lokaciji u centru Podujeva u ulici Zahir Pajaziti približne površine od 54 m².

Nova Preduzeće Llapi Prodavnica br 26 D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje prodavnice na glavnoj lokaciji u centru Podujeva u ulici Zahir Pajaziti približne površine od 54 m².

Nova Preduzeće Llapi Prodavnica br 28 D.O.O. - se nalazi na glavnoj lokaciji u centru Podujeva u ulici Zahir Pajaziti. Nova kompanija pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje prodavnice približne površine od 56 m².

Novo Preduzeće Llapi Prodavnica br 29 D.O.O. - pruža potencijalnom investitoru odlične mogućnosti za sticanje prodavnice na glavnoj lokaciji u centru Podujeva u ulici Zahir Pajaziti približne površine od 59 m².

Novo Preduzeće Dardanija Arbëria D.O.O. - pruža mogućnost za sticanje vrlo atraktivnog zemljišta sa nekoliko objekata na njemu, kao sto su kancelarije i magacini locirani u Prištini. Ukupna površina zemljišta koje je predmet ovog tendera sastoji se od 13.125 m².

Novo Preduzeće Magjistrala Crnoljevo D.O.O. - pruža pogucnost za sticanje zemljista od priblizno 16716 m² u Cronljevu. Ova jedinica poseduje svu opremu za odrzavanje puteva, ciscenje puteva od snega,opravku ulicne rasvete, proizvodnju asfalta itd.

Novo Preduzeče 1 Maji Orahovac Upravna zgrada D.O.O. - obuhvata kancelarije I dvorište DP u ukupnoj površini približno 03ari i 28m², u centru Orahovca.

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 31 Januar 2007
Dan za podnošenje ponuda će biti: 07 Februar 2007

 

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.

______________________________

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

 

KTA