-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

19 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 19 GRUPI


Novo Preduzeće 23 Novembar Stara Pekara Stari Trg D.O.O. - obuhvata oko 0.05 hektara i zgrade sa povrsinom od 240 m².

Novo Preduzeće Farma Barel - ZZ 23 Novembar D.O.O. - obuhvata 436,700 m² (43 ha 67ari ) pasnjaka u lokaciji Barel blizu sela Bajgore u opstini Mitrovice.

Novo Preduzeće Farma Seljance - ZZ 23 Novembar D.O.O. - obuhvata 9,243,378 m² (924 ha 33 ari ) pasnjaka u selu Seljanceu opstini Mitrovice.

Novo Preduzeće Čičavica Stovariste Lamarina D.O.O. - ima izvanredu lokaciju (pored zeleznicke stanice) Vučitrnu ukljucujuci poslovni prostor od oko 821m² (8ari 21m²)koji je smešten na zemljištu površine od oko 2,089m² (20 ari 89m²).

Novo Preduzeće Akllap Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 21 hektara poljprivredne površine i nalazi se u selo Akllap, udaljeno oko 10 km od Lipljana i 20 km od Prištine.

Novo Preduzeće Toplican Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 61 hektara poljprivredne površine i nalazi se u selo Toplican, udaljeno oko 5 km od Lipljana i 25 km od Prištine.

Novo Preduzeće Drithnaja Zemljište D.O.O. - nudi mogućnost za sticanje zemljišta na primarnoj lokaciji za razvoj biznisa u Prištini. Ukupna površina zemljišta koje je predmet ovog tendera sastoji se iz 5400 m² koje uključuje 4 objekta približne povrsine od 1306m².

Novo Preduzeće SEK-KOS Administracija D.O.O. - nudi mogućnost za sticanje komercijalnog prostora na glavnoj lokaciji u Prištini. Ponuđena nepokretnost sastoji se od okruženja od priblizno 389 kvadratnih metara, ukljucujuci dva objekta ukupne površine od približno 160 m².Okruženje pruža odlične mogućnosti za razvoj aktivnosti maloprodaje i veleprodaje.

Novo Preduzeće SEK-KOS Industrijska zona D.O.O. - pruža mogućnosti za sticanje vrlo atraktivnog zemljišta u industrijskoj zoni Prištine.Okruženje pruža odlične mogućnosti za razvoj aktivnosti maloprodaje i veleprodaje za rastuću ekonomiju Kosova.

Novo Preduzeće Duhani Green Building D.O.O. - nudi potencijalnim investitorima mogućnost za sticanje objekta i zemljišta na primarnoj lokaciji u blizini Skupštine Kosova i narodnog pozorišta u Prištini.Ukupna površina okruženja sa zemljištem i objektom, koje je predmet ovog tendera sastoji se od 524 m² uključujući i mali garažu. Trenutno je nepokretnost koja je predmet ovog tendera izdata restoranu " Boss".

Novo Preduzeće Ingeniering prodavnice Tregu D.O.O. - pruža mogućnosti za sticanje pet nezavisnih prodavnica u centru Prištine.Prodavnice su locirane na prvom i drugom spratu tržnog centra u blizini zelene pijace, ulica Malić Pasa Gjinoli Priština.Okruženje svih prodavnica zajedno je 59 kvadratnih metara.Prodavnice su u dobrom stanju održavanja i trenutno su prazne.

Novo Preduzeće Ingeniering Magacini D.O.O. - pruža mogućnosti za sticanje zemljišne parcele od 277 m² i skladište od približno 244m².Locirani su u ulici Prizrenska liga u Prištini.Skladište je u dobrom stanju i izdato je privatnoj kompaniji.

Novo Preduzeće Ingeniering prodavnice Industrijska zona D.O.O. - pruža mogućnosti za sticanje zemljišne parcele od 5937 m² u industrijskoj zoni Pristine.Tamo se nalaze tri velika metalna skladišta od približno 2500 m² i kancelarije od približno 130 metara.Skladista i kancelarije su u dobrom stanju i trenutno su izdate privatnim Preduzećema.

Novo Preduzeće Ingeniering prodavnice Dardania salloni D.O.O. - pruža mogućnosti za sticanje prodavnice približne površine od 253 m². Nalazi se u prizemlju stambenog bloka, u vrlo dobrom stanju u ulici Mula Idriz Gjilani,Dardania u Prištini.

Novo Preduzeće Ingeniering Dardania prodavnica D.O.O. - pruža mogućnosti za sticanje prodavnice približne površine od 807 m². U dobrom je stanju,nalazi se u prizemlju stambenog bloka BL - 7, Dardania,u ulici Ilaz Kodra u Prištini.Trenutno se izdaje na komercijalnoj osnovi.

Novo Preduzeće Urata magacin kod pruge D.O.O. - pruža potencijalnim investitorima odlične mogućnosti za sticanje operativnog magacina od približno 2,052 m² komercijalnog prostora lociranog na zemljištu od približno 1,092 m² u Prištini.Magacin je podeljen na na četiri jedinice od kojih su tri trenutno izdate.Imovina je u dobrom stanju.

Novo Preduzeće Urata magacin br. 86 D.O.O. - pruža potencijalnim investitorima odlične mogućnosti za sticanje komercijalne omovine od od pribliđno 5,604 m² na glavnoj lokaciji u centru Prištine.Tenderisanu jedinicu čine objekti od približno 998 m², magacinski prostor od približno 578 m² lociran na zemljišnoj parceli od približno 5,604 m².

Novo Preduzeće „Bujku“ D.O.O. - ovo je veoma dobro postavljeno i aktivno zemljoradničko tržište za domaću stoku, žitarice, voće i povrće na strateškom mestu u blizini granice sa Srbijom. Ono ima izvrstan potencijal za dalji komercijalni razvoj, zahvaljujuči popularnosti među poljoprivrednicima u regionu i među lokalnim stanovništom, koji su spremni da podrže preduzeće i njegov razvoj.
Imovina preduzeća obuhvata zgradu administracije (uključujući veliku salu za sastanke) zgradu garaže/servisa (170 m²) i zemljište u ukupnoj površini od približno 10297 m² (1ha 02 ari 97 m²), koja se nalazi u selu. Gorenavedene premise biće prenete na Novo Preduzeće.

Novo Preduzeće Morava e Epërme “Biseri Vitine” D.O.O. - daje izvanrednu mogućnost za kupovinu osam prodavnica: sest lociranih u glavnom trgovačkom delu grada i dve u obližnjim selima sve prikladne za trgovinu ili izdavanje pod zakup trgovcima u maloprodaji radi biznisa. Ukupna površina prodavnica je približno 610 m².

Novo Preduzeće Kinemaja Gjilan D.O.O. - Glavna delatnost preduzeća je prikazivanje filmova u sali sa 220 sedišta. Sala se takodje može koristiti za razne druge aktivitete kao prezentacije, sastanke partija, izborne kampanje itd. Kafeterija se može voditi na ulazu u bioskop a tokom letnje sezone takođe na otvorenom prostoru ispred zgrade.
Imovina Novog Preduzeča obuhvaća zemljište sa približno 840 m² (08 ari 40 m²), sa zgradom bioskopa površine od približno 696 m² (6 ari 96 m²), koja se nalazi u centru grada Gjilana.
Opomena: Potencijalni kupac se mora prijaviti u skladu sa zakonom o bioskopima.
Kliknite ovde za Pravila Tendera

Novo preduzeće Miruša Transport D.O.O. Klina - pruža zemljište koje se nalazi u jednoj lokaciji prve kategorije, zemljište površine 1.00.29 hektara u gradu Kline i zgrade sa površinom od 1,229 m² (katastarska opština Dršnik, Posedovni list 680) podobne za ponovni početak tradicionalnih delatnosti, to jest usluge prevoza, građevinarstva i održavanje vozila ili početak drugih komercijalnih aktivnosti.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Zajm D.O.O. - nudi investitorima mogućnost kupovine oko 157 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Peć. Zemljište je povoljno za uzgajanje žitarica i povrća.

Novo Preduzeće NT Dečani - Zgrada Uprave i Skladište D.O.O. - koje se nalazi u gradu Dečane nudi zemljište površine od otprilike 8 ari. Ukljucuje i zgradu Uprave i Skladišta sa ukupnom površinom od otprilike 297 m².

Novo Preduzeće Fabrika Metalnih Elemenata D.O.O. -  koje se nalazi u gradu Kline nudi zemljište površine od otprilike 4 ari i zgrade sa ukupnom površinom od 7,203 m². Takodje obuhvata razne sredstva za masineriju za proizvodnju metalnih komponenta.

Novo Produzeće Pijaca Taphane D.O.O. - nudi zemljiste sa povrsinom od oko 60 ari koje se koristi kao otvorena pijaca. Zemljiste je smeśteno na prikladno mesto u centru Peci i ima visoki poslovni potencial.

Novo Preduzeće Fabrika Armature D.O.O. - se nalazi u Dečane pruža potencialnom investitoru zemljište sa povrsinom od oko 62 ari i prostorije sa povrsinom od 1,500 m².

Novo Preduzeće Centar Dardania D.O.O. - nudi zemljište površine od oko 64 ari zajedno sa zgradama površine od oko 800 m². Zemljiste se nalazi u industrijskoj zoni Peći. Sva nepokretna i pokretna imovina potrebna za ponovni početak ranijih delatnosti preduzeća za usluge prevoza biće obuhvaćena u ovom tenderu.

Novo Preduzeće Fabrika klipni pumpi D.O.O. - nudi investitoru mogucnost da stekne imanje i razlicita sredstva opreme proizvodnje fabrike, koja je u proslosti proizvodila klipne pumpe. Novo Preduzeće nudi zgradu fabrike sa 3,240 m² metalne konstrukcije (vidljivo oštecene) i administratinve zgrade sa gradjene od betona I cigli sa povrsinom od oko 1,043 m². Sve zgrade su leze u zemljiste sa povrsinom od 2.4 ha.

Novo Preduzeće Agimi Shops Complex 1 D.O.O. - nudi investitoru mogucnosti da kupuje tri prodavnice sa povrsinom od oko 156 m², 129 m² i 134 m² koje se nalaze u Đakovici.

Novo Preduzeće Agimi Shops Complex 2 D.O.O. - nudi investitoru mogucnosti da kupuje dve prodavnice sa povrsine od oko 171 m² and 140 m² koje se nalaze u Đakovici.

Novo Preduzeće Agimi Shops Complex 3 D.O.O. - nudi investitoru mogucnosti da kupuje dve prodavnice sa povrsine od oko 163 m² and 466 m² koje se nalaze u Đakovici.

Novo Preduzeće Agimi Shops Complex 4 D.O.O. - nudi investitoru mogucnosti da kupuje dve prodavnice sa povrsine od oko 77 m² and 60 m² koje se nalaze u Đakovici.

Novo Preduzeće Stanica za Zastitu Biljaka D.O.O. - se nalazi na zemljistu od oko 6 ari u centru Peci. Ovaj tender obuhvata administartivna zgradu (P+2) sa površinom od oko 240 m². Zgrada je u opstem dobrom stanju.
Imanje se nalazi u centru Peci i moze da se upotrebi za razlicite svrhe.

Novo Preduzeće “Transporti” D.O.O. - obuhvata glavnu lokaciju koja se nalazi u Prizrenu na povrsini od 4.931m² (0.49.31 Ha) i poseduje, kancelarijski prostor mesto za odrzavanje vozila i parking, na ukupnoj povrsini od 970 m². Trenutno sedam skladisne prostorije su iznajmljene trecim licima dok dve prostorije za skladiscenje se koriste od strane radnika navedenog preduzeca.

Novo Preduzeće “Dardania” Poslovne prostorije u Prizrenu D.O.O. - nudi kompleks koji je sacinjen od dve kancelarijske i jednu prijemnu prostoriju na ukupnoj povrsini od 72 m², lokacija je primarna i nalazi se u istorijskom centralnom delu Prizrena

Novo Preduzeće Putnicka agencija “Dardania” shop in Prishtina D.O.O. - nudi complex sacinjen od dva lokala (Disko bar i Putnicke agencije), ukupna povrsina iznosi 395.17m², i nalazi se u atraktivnom, komercijalnom delu Pristine u mestu zvanom “Dardanai” .

Novo Preduzeće “Prizrenmarket Jeronim De Rada” D.O.O. - obuhvata kompleks magacinana malo u centralnom delu grada Prizren, podeljena u jednu Administrativnu Zgradu, pet (5) magazina i trenutno osam (8) prodavnice. Trenutno, dve 92) magazine i sve prodavnice su dati pod kirijom trecim strankama, dok Administrativna Zgrada upotrebljavase sa strane Preduzeća.

Novo Preduzeće Artizanati Prizren D.O.O. - poseduje zemljišnu površinu u iznosu od 0,18.93 hektara i sastoji se od kompleksa zgrada sa lokalima i ostalim objektima i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u centru Prizrena. Zgrada je približne površine oko 2,500m². Zgrada je podeljena na proizvodnju, skladište i administrtivni deo koji se trenutno koristi od strane komercijalizovanog preduzeća kao i 24 lokala različite površine (od kojih se dva koriste od strane komercijalizovanog preduzeća, a ostali se daju pod zakup).
Artizanati takodje ima 3 prodavnice privremenog karaktera u Prizren, Podujevo i Dragaš. Pravo na koriscenje ovim prodavnicama moze se negocirati izmedu kupca sa gore navedenim Opštinama.
Opomena: Za ovo Novo Preduzeće primenjivace se posebno odredjena pravila tendera. Molimo Vas kontaktirajte glavno sedište KPA za više informacija.

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 29 Novembar 2006
Dan za podnošenje ponuda će biti: 06 Decembar 2006

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za Novo preduzeće iz 19 Grupe sa poseban spin-off

Novo Preduzeće “NBI Suhareka” D.O.O. - je jedno od najvećih proizvođača vina na Kosovu, i nalazi se u području Suve Reke. Preduzeće poseduje širok spektar opreme za sve etape proizvodnje vina. Ova osnovna oprema instalirana je u objektima vinarije u Suvoj Reci. Proizvodni kapaciteti preduzeća sadrže potrebnu tehnologiju za proizvodnju vina prosečnog kvaliteta. Uz odgovarajuće investicije u opremu i mehanizaciju, postojaće mogućnost da se asortiman proizvoda proširi kako bi se postigla vina srednjeg kvaliteta. Preduzeće poseduje vinograde ukupne površine od oko 1.100 hektara, od čega je oko 600 hektara aktivno, i na njima se uzgaja grožđe, a preostalih 500 hektara nisu u upotrebi. Ovi vinogradi se nalaze u preko 5 proizvodnih oblasti u regionu Suve Reke.

Novo Preduzeće "Mlin" Fabrika Hleba - Uroševac D.O.O. - nudi mogućnost kupovine fabrike hleba. Ovaj pogon obuhvata jednu pekaru kapaciteta proizvodnje 2.000 hlebova/po satu, manju pekaru kapaciteta 1.000 hlebova/po satu i opremu za proizvodnju peciva. Ponuđeno zemljište je ukupne površine od oko 25892 m² i uključuje nekoliko zgrada kao što su proizvodna hala površine 1.000 m², zgrada uprave, silos za brašno (360 MT) i silos za žitarice (13.000 MT).

Novo Preduzeće IMK Uroševac D.O.O. - proizvodi celicne varene cevi i jedno je od najvecih i najpoznatijih preduzeca te vrste u celom regionu jugo-istocne Evrope. Proizvodi ovog preduzeca su visokog kvaliteta i u saglasnosti sa medunarodnim standardima. Preduzece IMK ima potencijal da poboljša i proširi sadašnje aktivnosti.

Poslednji Dan za prethodno kvalifikaciju će biti: 29 Novembar 2006
Dan za podnošenje prvih ponuda će biti: 06 Decembar 2006
Dan za podnošenje drugih ponuda će biti: 13 Decembar 2006

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Ruda Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita.  Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

KTA