-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

18 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "Nova Preduzeća" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.


KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 18 GRUPI

Novo Preduzeće Tankosić Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 124 hektara poljoprivredne zemljište, oko 1500 m² zgrada, dodatne opreme i nalazi se veoma blizu glavne magistrale izmedu Uroševca i Gnjilane.

Novo Preduzeće 17 Nëntori Kancelarije i Robna kuća u Uroševcu D.O.O. - ovo Novo Produzeće pruža idealnu mogućnost kupovine kancelarijiskih prostorija i Robnu kuću sa prostorijama za magacin, koje se nalaze u glavnom trgovačkom delu Uroševca. Smatramo da ovo pruža dobre komercijalne mogućnosti. Totalna površina kancelarija i Robne kuće je približno 2919 m² .

Novo Preduzeće 17 Nëntori prodavnice u centru Uroševca D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine sedam prodavnica koje se nalaze u glavnom trgovačkom delu Uroševca pogodnim za trgovinu ili davanja pod zakup prodavcima u maloprodaj za komercijalne svrhe. Totalna površina prodavnica je približno 412 m².

Novo Preduzeće 17 Nëntori prodavnice u Gnjilanskoj ulici Uroševac D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine pet prodavnica koje se nalaze u glavnom trgovačkom delu Uroševca, pogodnim za trgovinu, ili davanja pod zakup prodavcima u maloprodaj i za komercijalne svrhe Totalna površina prodavnica je približno 224 m².

Novo Preduzeće 17 Nëntori magacin u Uroševac D.O.O. - pruža idealnu mogućnost kupovine nekoliko prostorija uključujući magacin i objekat sa kancelarijama koje se nalaze na zemljištu od 2.5 hektara pri kraju industrijske zone, ali u blizini centra Uroševca. Smatramo da je ovo dobra prilika za razvoj. Ukupna podna površina zgrada je približno 2,245 m² (22ara 450 m²).

Novo Preduzeće Tregtia prodavnice u Uroševcu D.O.O. - pruža mogućnost kupovine dveju prodavnica , u samom centru Uroševcu, pogodnim za trgovinu, ili za davanje pod zakup prodavcima u maloprodaj i za komercijalne svrhe. Ukupna površina je približno 334 m².

Novo Preduzeće Bentokos D.O.O. - glavna delatnost se sastoji od eksploatacije kamena i šljunka u različitim veličinama kao i prodajne usluge

Novo Preduzeće Binačka Morava Uprava D.O.O. - tender daje mogućnosti investitoru da stekne jednu od najvećih administrativnih zgrada u Gnjilanu koja je locirana na veoma važnom mestu u gradu. Imovina subjekat ovog tendera ima ukupnu površinu od približno 21750 m² (2 ha 17 ar 50 m²). Upravna zgradu obuhvata površinu od približno 836 m² i ima B+3 sprata sa približnom podnom površinom od 2580 m². Ostale pomocne zgrade obuhvataju površinu of približno 2830 m².

Novo Preduzeće 28 Nëntori prodavnice i kancelarije D.O.O. - ovaj tender pruza mogucnost kupovine maloprodajnih prostorija i kancelarije, koje se nalaze u veoma atraktivnom delu u centru Gnjilana. Sadrzi cetiri prodavnice u ukupnoj povrsini od priblizno 968 m 2 i kancelarije u povrsini od priblizno 440 m².

Novo Preduzeće Veterinarska Stanica Kamenica D.O.O. - obavlja veterinaski posao u zgradi koja se nalazi blizu centra Kamenice. Iako momentalno zgrada se koristi kao veterinarska stanica, delimicno je potrebna za tu svrhu. Takodje postoji u okviru stanice i druga zgrada veterinarske stanice koja se nalazi u selu Rogacica, oko deset kilometara udaljeno od Kamenice. Uslov prodaje je da kupac pristaje da dozvoli sadasnjim veterinarima da produze sa radom veterinarske stanice za najmanje dve godine od momenta prodaje. Posle dve godine, novi vlasnik je u mogucnosti da bira buducnost.

Novo Preduzeće Runik D.O.O. - se nalazi u centru mesta Runik, Opština Srbica/Skenderaj. Obuhvata zemljište u centru Runika površine od oko 0.55.90 hektara (uključujući i zgrade), 4 jednospratne zgrade u dobrom stanju (ukupne površine od oko 1,278 m²) .

Novo Preduzeće Farm Bajgora - AC 23 Nentori D.O.O. - uključuje 2,795,700 m² (279 ha 57are ) u selo Bajgora u region Mitrovice.

Novo Preduzeće Veterinarska Stanica Srbica D.O.O. - pruži veterinarske usluge. Novo Preduzeće ima oko 0.56.20 hektara zemlje i jedna zgrada (površine 315 m²) u katastarsku zonu Stare Poljance u Srbici.

Novo Preduzeće Urata Supermarket br.VII D.O.O. - nudi mogućnosti za sticanje komercijalnog prostora na glavnoj lokaciji u centru Prištine.Nepokretnosti ponuđene za prodaju čine dve jedinice na prizemlju stambenog bloka u UCK ulici, ukupne povrčine od 150 m² koja je izdata redovnom zakupcu.

Novo Preduzeće Urata Supermarket br.XII D.O.O. - nudi mogućnosti za sticanje komercijalnog prostora na glavnoj lokaciji u centru Prištine.Nepokretnosti ponuđene za prodaju su namenski izgradjene, locirane u Mulla Jonuzi ulici, blizu Grand hotela.Ukupno komercijalno okruženje je 189 m², podeljeno u dve jedinice i izdato redovnim zakupcima.

Novo Produzeće Servisiranje Poljoprivredne Mehanizacije u Kosovo Polje D.O.O. - poseduje zemljište poveršine oko 00.86.91 hektara ili (8 619 m²),uklju č uju č i zgrade administracije sa skladi š tem, popravku I odr ž avanaj poljprivredne mehanizacije,stra ž arsku ku č icu ,radni č ki restoran ,unutrašnju ptunu mrežu kao i parking za poljoprivredne ma š ine koja se nalazi u neposrednoj blizini glavnog puta Kosovo Polje –Pe č

Novo Preduzeće Samousluga Dardanija D.O.O. - nudi investitoru oko 400 m² atraktivnog maloprodajnog prostora u Peći. Nikakva pokretna oprema nije obuhvaćena ovom ponudom.

Novo Preduzeće Poljoprivredno zemljište Šaptej i Gramoćel D.O.O. - investitorima oko 175 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Dečane. Zemljište je povoljno za uzgajanje različitih useva i povrća .

Novo Preduzeće Voćnjaci Lešnika i Višanja D.O.O. - nudi investitorima oko 20 ha zemljišta u katastarskoj zoni Glođane i Rznić, Opština Dečane. Zemljište je delom pod stablima lešnika i višnji i takođe nudi mogućnost za uzgajanje povrća i drugih useva.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Rznić D.O.O. - nudi mogućim investitorima oko 125 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Dečane. Zemljište je povoljno za uzgajanje različitih useva i povrća .

Novo Preduzeće Stovarište Kotradić D.O.O. - nudi na tenderu jedno skladište (c. 1,500 m2) i jednu administrativnu zgradu u selu Kotradic, opština Pec u jednoj celini koja leži u zemljištu sa površinom od c. 1.6 ha. U ponudi nisu ukljucena stoka, mašinerija ili druge zgrade.

Novo Preduzeće Z.Z. Dečani - Poljoprivredno zemljište Maznik D.O.O. - nudi investitorima mogućnost kupovine oko 200 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Dečane. Zemljište je povoljno za uzgajanje žitarica i povrća

Novo Preduzeće Dobruša D.O.O. - nudi investitorima mogućnost kupovine oko 64 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Istok. Takođe administrativna zgrada i dva stovarišta čine ovu ponudu interesantnom i atraktivnom za ulaganje

Novo Preduzeće Tržni Centar Istok D.O.O. - nudi investitorima 15 zasebnih prodavnica sa zajedničkim maloprodajnim prostorom od 550 m². Ponuđene prodavnice su smeštene na atraktivnom posedu od 10 ari u Istoku.

Novo Preduzeće Mališgan Binča Poljoprivredno Zemljište D.O.O. - nudi investitorima mogućnost kupovine oko 142 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Klina. Zemljište je povoljno za uzgajanje žitarica i povrća.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljište Glođane D.O.O. - nudi investitorima mogućnost kupovine oko 100 ha poljoprivrednog zemljišta u opštini Peć. Zemljište je povoljno za uzgajanje žitarica i povrća.

Novo Preduzeće Liria “Baždarana-1” Prodavnica D.O.O. - obuhvata trgovacki kompleks u glavnom delu grada Prizrena, koja je trenutno podeljena u tri (3) radnje. Trenutno dve radnje su dati pod kirijom trecoj stranci, dok jedna se korišcava sa strane samog Preduzeća.

Novo Preduzeće Liria “Jeronim De Rada-1” Prodavnica D.O.O. - obuhvata trgovacki kompleks u glavnom delu grada Prizrena (u trgovackom centru “Strumfovi”) sacinjeno od jedne radnje sa dvorištem.. Trenutno, ova radnja nije dato pod kirijom sa strane Preduzeća.

Novo Preduzeće “Prizrenmarket Jeronim De Rada” D.O.O. - obuhvata kompleks magacinana malo u centralnom delu grada Prizren, podeljena u jednu Administrativnu Zgradu, pet (5) magazina i trenutno osam (8) prodavnice. Trenutno, dve 92) magazine i sve prodavnice su dati pod kirijom trecim strankama, dok Administrativna Zgrada upotrebljavase sa strane Preduzeća. (Odloženo)

Novo Preduzeće Hotel “Dardania - Prizreni” D.O.O. - pruža hotel koja se nalazi u glavnom mestom Prizrena, glavni put “Prizren – Albania.
Hotel sastoji od hotelskog kompleksa sa ukupan 34 opremljenih soba (i to 6 jednokrevetnih i 28 dvokrevetnih soba), restorant koja može primiti do 300 gostiju i malu administrativnu zgradu sa 5 kancelarija.

Novo Preduzeće IFS “Progres” Prizren D.O.O. - uključuje proizvodni pogoni u Prizrenu koji proizvode vlakna sintetičkog poliestera (PES) kao i vlakna poliamida (6 i 6.6nm PA) koja se koriste u proizvodnji materijala za izradu odece, gume i ostalih industrijskih proizvoda.Sledece četiri jedinice bi trebale biti transformisane u Novo Preduzeće IFS “Progres” Prizren D.O.O.:

  • Jedinica za poliamide 6/6.6 (PA) koja se sastoji od 10 zgrada ukupne površine 37,241 ;
  • Jedinica za poliester (PES) koja se sastoji od 8 zgrada ukupne površine 32,996 ;
  • Energetska jedinica koja se sastoji od 10 zgrada ukupne površine 10,952 ;
  • Administrativne zgrade koje se sastoje od 26 zgrada ukupne površine 25,121 .

 

Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju če biti: 27 Septembar 2006
Dan za podnošenje ponuda če biti:
04 Octobar 2006

Nova preduzeća sa poseban spin-off ali odlozeni

Novo Preduzeće XIM Strezoc Mlin Magnesita D.O.O. - u neposrednoj blizini nalazi se kop magnezita i kamena za izrradu puteva na severnom kosovu, sa jednim od najvecih nalazišta magnezita u regionu kao I velike rezerve šljunka i adnesite. Pomocne rezerve i osnovna imovina ukljucuju: (Beli Kamen) procenjuje se da nalazište magnezita sadrži između 4.5 i 5.5 miliona tona magnezita, od kojih rezerve rude visokog stepena oko 1.5 - 1.7 miliona tona; postrojenje za odvajanje od 40 t/cas, 45,000 tona godišnje postrojenje za obradu/ rotacioni sušaè (trenutno nije u upotrebi); ostala teška mašinerija (na pr. drobilice, kamioni, buldožeri itd.)

Novo Preduzeće Rudnik i industrija magnezita Goleš D.O.O. - ovaj tender je omogucio investitor kao povoljnu priliku za osvajanje postupka vađenja i obrade rude magnezita na Kosovu, sa dokazanim rezervama od blizu 2,4 miliona tona magnezita srednjeg do visokog kvaliteta, 45,000 tona godišnje postrojenja za obradu (rotacioni sušac), kao i vozila za pomeranje zemlje, drugih vozila, mašina i opreme. Pomocne prostrane rezerve kamena za izradu puteva i blizina Pristine, sa dobrim prilaznim putevima i lokalnom železnickom mrežom, cine predeo na kome se nalazi kamenolom veoma privlacnim

Novo Preduzeće "Mlin Kosovo Polje - Podujevo - Ljipljane D.O.O. - obuhvata tri posebne lokacije. Pogon u Kosovu Polju obuhvata zemljište površine oko 46514 m² i nudi kapacitete za preradu žitarica i proizvodnju nekoliko tipova brašna. Pogon u Lipljanu se uglavnom bavi preradom različitih semenskih proizvoda i zatim ih privremeno skladišti u silosu. Zemlji šte stavljeno na tender je površine 30 ari. Pogon u Podujevu obuhvata oko 6569 m² zemljišta i opremu za prikupljanje, čišćenje, sušenje, odvajanje i skladištenje raznih vrsta žitarica.

Novo Preduzeće "Mlin" Fabrika Hleba - Uroševac D.O.O. - nudi mogućnost kupovine fabrike hleba. Ovaj pogon obuhvata jednu pekaru kapaciteta proizvodnje 2.000 hlebova/po satu, manju pekaru kapaciteta 1.000 hlebova/po satu i opremu za proizvodnju peciva. Ponuđeno zemljište je ukupne površine od oko 25892 m² i uključuje nekoliko zgrada kao što su proizvodna hala površine 1.000 m², zgrada uprave, silos za brašno (360 MT) i silos za žitarice (13.000 MT). (Dan za podnošenje ponuda sa 19 grupom).

Novo Preduzeće Industrijske Baterije Trepča D.O.O. - nudi potencijalnim investitorima mogućnost sticanja funkcionalne proizvodne linije baterija. Smešten u Peći na posedu od oko 14 ha, ova ponuda obuhvata mašune za proizvodnju i vučnih i nepomičnih baterija, kao i minium i olovno oksidnih baterija.

 

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

 

KTA