-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

17 Grupa

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeća na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "Nova Preduzeća" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 17 GRUPI

Novo Preduzeće Farma Ržane - ZZ 23 Novembar D.O.O. - obuhvata 13 zemiljišnih parcela totalne površine od oko 3 099 201 m², koje se nalaze u selu Ržane, Opština Mitrovica.

Novo Preduzeće Čičavica Lokali u Obiliću D.O.O. - zauzima zemljište površine od oko 563 m² (5are 63 m²) na kojoj su locirani dva lokala i garaza u ukupnoj površini od oko 183m² (1 ari 83m²)

Novo Preduzeće Raduša Pilana D.O.O. - nudi zemljište oko 70 ari i zgrade oko 250 m² koje se nalaze u industriskoj zoni grada Istoka. Mašinerija i zgrade koje su potrebne za re aktivisanje bivše poslovne delatnosti preduzeća za secanje drva bice obuhvacene u poundu.

Novo Preduzeće ZZ Burimi Vrelo D.O.O. - predloženo za ovaj tender nudi jednu parcelu koja se nalazi u selo Vrelo pored puta za Istok. Novo Preduzeće obuhvata oko 37 ari zemljišta i zgrade koje su potrebne da se započnu prethodne poslovne aktivnosti.

Novo Preduzeće Mališgan Plantacija Lešnika D.O.O. - nudi oko 106 hektara u opštini Klina. Oko polovina zemljiš ta je pod stablima leš nika i oko 1/5 pod vockama višnji dok je preostalo zemljište u oranicama i odgovarajuce za poljopriverednu upotrebu.

Novo Preduzeće Elmont D.O.O. - obuhvata zgradu administracije podne površine od 150m². Zgrada se nalazi na imanju od 12 ari u centru grada u Peći. Podružnica se nalazi na atraktivnom mestu i ima velilki potencijal za različita poslovanja.

Novo Preduzeće Hidromont D.O.O. - obuhvata zemljište od 12 ari koja se nalazi na trgovinskoj zoni grada blizu železničke stanice u Peći. Skladište koje se nalazi na na ponuđenoj zemlji je delimično razrušeno.

Novo Preduzeće Ramiz Sadiku Istok D.O.O. - pruža fabriku sa približno 3800 m² na površini zemljišta približno od 4 ha u Istoku Pokretna oprema nije ponudjena.

Novo Preduzeće Poljoprivredno Zemljiste Rakoš D.O.O. - nudi veoma plodno poljoprivredno zemljište sa površinom od oko 170 ha. Zemljište se nalazi blizu Istok

Novo Preduzeće Supermarket Agimi D.O.O. - za prodaju nudi površinu samousluge za prodaju robe na malo sa ukupnom površinom od 340 m². Nalazi se u gradu Djakovica u približnoj površini od 5 ari.

Novo Preduzeće Dolovo D.O.O. - ponudjuje poljoprivredno zemljiste sa oko 234 ha koja omogucuje sadjenje razlicitih poljoprivrednih kultura. Ne ponudjuju se zrade i druga pokretna sredstva 

Novo Preduzeće Ereniku Farma živine D.O.O. - ovo novo preduzeće se nalazi u selu Rezine, opština Đakovica. Novo preduzeće “Ereniku Farma živine” D.O.O. ima 8 objekata za uzgoj živine, magacin, restoran i zgradu uprave, a sve to se nalazi na  poversini od 57500m² (05.75, 00 hectara) zemlje. Ovaj tender pruža investitoru mogućnost da dodatno razvije uzgoj živine u regionu Đakovice i Peći.

Novo Preduzeče 1 Maji Orahovac Upravna zgrada D.O.O. - obuhvata kancelarije i dvorište DP u ukupnoj površini približno 03ari i 28m², u centru Orahovca.

Novo Preduzeče 1 Maji Zerze Mermer i Beton D.O.O. - za gradnju obuhvata proizvodnu lokaciju DP u ukupnoj površini približno 55ha 04ari i 42m²( 550,442 m²) u selu Zerze. Novo preduzeče obuhvata proizvodna sredstva za proi`zvodnju mermera, betona I proizvode od betona( stubove za vinograde, bet. bllokove i dr.). Takodje obuhvata sredstva za proizvodnju za eksploataciju šljunka iz reke Belog Drima.  

Novo Preduzeče Kinemaja e Qytetit Ferizaj D.O.O. - glavna delatnost preduzeća je prikazivanje filmova u sali sa 362 sedišta. Sala se takodje može koristiti za razne druge aktivitete kao prezentacije, sastanke partija, izborne kampanje, osnovno obrazovanje, profesionalno – tehničko obrazovanje, razne priredbe, takmičenja itd. Imanje preduzeća Kinemaja e Qytetit Ferizaj obuhvata zgradu bioskopa u približnoj površini od 720 m² (7 ari 20 m²) dok pokriveni deo je zgrada u površini od 559 m² i dvorište od 126 m² namazi se u centru grada Uroševca.

Novo Preduzeče Universiteti i Punëtorëve Ferizaj D.O.O. - ova zgrada je do skoro upotrebljenovana kao galerija umetnosti i muzej, koji su privlačili mnogo turista/posetilaca zainteresovanih za umetnost i istoriju Uroševca i okoline. Prizemlje kao deo zgrade je do skoro koriščeno kao banka – za koju svrhu je idealan, zbog položaja u centru grada, pregleda i pristup glavnoj ulici. Zgrada obuhvata i prijatan prostor sa parkom ispred, koji povećava njegovu vrednost. Imanje Universiteti i Punëtorëve Ferizaj obuhvata površini od 645 m² (6 ari 45 m² ) ,zgradu u približnoj površini od 400 m² dvorišta od 434 m² koji se nalaze u centru grada Uroševac.

Novo Preduzeće Qarkullimi Administracija & Dvorište D.O.O. - glavna imovina ovog Novog produzeća se sastoji od nepokretne imovine koja se nalazi u blizini centra Gnjilana. Ukupna poversina Novog Produzeća priblizno je 14,322 m². Pokrivna poversina (hangar, stovarista u razlicitim funksialno stanje).

Novo Preduzeće Qarkullimi Supermarket D.O.O. - glavna imovina ovog Novog produzeća se sastoji od zgrade i opreme za prodavnicu. Ukupna pokrivna površina je 209 m². (odloženo)

Novo Preduzeće Poljoprivredno zemljište u Elezaj D.O.O. - ovaj tender pruza mogucnost kupovine jednog vrednog zemljisnog poseda od 530,000 m² (53 ha 84 ari 00m²) u oblasti koja ima dobar potencial za industrijski i komercialni razvoj.
Zemljiste Novog produze ća nalazi 500 metar pored glavnog puta Priština-Skopje, pored Elezaj selo. (odloženo)

Novo Preduzeće Qendresa Robna Kuća D.O.O. - nudi komercijalni prostor sa više radnji i prodajnih mesta u kojima se prodaje širok asortiman proizvoda u centru Kamenica. Takođe se nudi magacinski i administrativni prostor.
Glavna imovina Novog Preduzeća se sastoji od nepokretne imovine locirane u centru Kamenica. Ukupni prostor Robne Kuće je približne površine od 922 m² (9 ari 22 m²), odvojeno u dva sprata i smeštena na zemljištu približne površine 5276m² (52 ari 76 m²). Zgrada je sagrađena 1987 godine i veruje se da je u dobrom stanju .

Novo Preduzeće Fabrika stočne hrane D.O.O. - nudi zemljiste ukupne površine od priblizno 14762 m² i nekoliko objekata ukupne površine od priblizno. 9455 m². Objekti ukljucuju staru fabriku, novu fabriku, hangar, magacin, nekoliko silosa, laboratoriju i baraku. Nepokretnost je strateski locirana u centru Kosova Polja iza opstinske zgrade. Subsidijarno preduzeće ima pristup glavnom putu i moze lako biti prikljuceno na zeleznicku mrezu.

Novo Preduzeće Drithnaja - Dardania D.O.O. - sastavljena je priblizno 9 ari zemljista ukljucujuci dvospratni objekat koji ima povrsinu od priblizno 300 m². Nepokretnost ponudjena za prodaju je strateski locirana u vrlo frekventnom okruzenju Dardania. Ova cetvrt je u ubrzanom razvoju i bilo koje poslovanje u ovom okruzenju ima visok potencijal da bude uspesno

Novo Preduzeće Magjistrala Crnoljevo D.O.O. - pruza pogucnost za sticanje zemljista od priblizno 16716 m² u Cronljevu. Ova jedinica poseduje svu opremu za odrzavanje puteva, ciscenje puteva od snega,opravku ulicne rasvete, proizvodnju asfalta itd.

Novo Preduzeće Anamorava Magacin D.O.O. - glavna imovina ovog Novog Preduzeća se sastoji od dvorišta i magacina koji se nalazi u blizini centra Gnjilana. Ukupna površina uključujući i objekte koji će se preneti na Novo Preduzeće je približno 12,020 m². Magacin je u relativno dobrom stanju i pokriva provršinu od približno 752 m².

Novo Preduzeće Fertrans D.O.O. - je preduzeće za teretni saobraćaj koje ima korisne veze sa klijentima i uživa visok ugled. Ono operiše flotom vozila teške nosivosti i kamiona- tankera sa mesta koje se nalazi na periferiji Uroševca površine od oko 15,000 m². Takođe postoje i zgrade (radionica za opravke, skladište, i dr.) sa površinom od preko 500 m².

Novo Preduzeće Poljoprivreda D.O.O. - ovo preduzeće se dug vremenski period bavi obradom zemljišta/semenih kultura, zimske pšenice, ječma, ujane repice i u zadnjih nekoliko godina je jedno od najvećih snabdevača Pećke pivare ječmom.

Novo Preduzeće Kosovashped Dardania D.O.O. - sa sedištem u blizini PTK Priština, poseduje 204.98 m², prodavnice kao i obližnju garažu.


Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju će biti 30 August 2006
Dan za podnošenje ponuda će biti 06 Septembar 2006

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za
Novo Preduze
će iz 17 Grupe sa poseban spin-off tender

Novo Preduzeće Moravamont D.O.O. - je fabrika montažnih elemenata od betona za potrebe građevinarstva. Novo Preduzeće proizvodi i montira elemente za visoku gradnju koristeći Vemont sistem za montažne elemente od betona. Ovaj sistem je dizajniran za podizanje industrijskih hala, magacina, javnih ustanova, trgovačkih centara, kuća i sportskih sala visine do 11 m. Novo Preduzeće takođe proizvodi i montira elemente od betona za montažu stambenih zgrada. Fabrika pokriva ukupnu površinu od približno 63,712 m². Ova brojka uključuje svu fizičku strukturu i nekorišćeno zemljište koje okružuje te zgrade.

Novo Preduzeće IMK Uroševac D.O.O. - proizvodi celicne varene cevi i jedno je od najvecih i najpoznatijih preduzeca te vrste u celom regionu jugo-istocne Evrope. Proizvodi ovog preduzeca su visokog kvaliteta i u saglasnosti sa medunarodnim standardima. Preduzece IMK ima potencijal da poboljša i proširi sadašnje aktivnosti. (odloženo)

Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju će biti 30 August 2006
Dan za podnošenje ponuda će biti 06 Septembar 2006

Za ovo Novo Preduzeće dan za podnošenje ponuda biće oglašeno

Novo Preduzeće Rudnik Boksita Volujak D.O.O. - delatnost proizvodnje boksita DP “Boxsitet e Kosovës” je pokrenuta 1966. godine i eksploatisane su serije sočiva od boksita zajedno sa krečnjakom koji postoji na području Kline. Rude boksita su iskopavane iz niza otvorenih okna i obično su odvođena teretnim kamionom 3 km do otvorenog mesta za skladištenje odakle su naknadno tovarena na vagone.  Rudne rezerve (uz korišćenje A, B, C1 kategorizacije iz doba socijalizma) se kreću od 1,7 miliona tona boksita kvaliteta između 46,7 i 52%. Rezerve (c2, D, naznačene) se kreću oko 4 miliona tona boksita. Krečnjak koji se nalazi zajedno sa boksitom iznosi oko 40 miliona tona.  Ovaj krečnjak je dovoljno čist i može se prodati topionicama u Trepči i Feroniklu.

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA