-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

16wave

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENIČKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDEĆIH NOVIH PREDUZEĆA U 16 GRUPI

NovaKom Smallusha Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 140 hektara poljprivredne površine i nalazi se u selo Smallusha, udaljeno oko 10 km od Lipljana i 20 km od Prištine.

NovaKom Akllap Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 50 hektara poljprivredne površine i nalazi se u selo Akllap, udaljeno oko 10 km od Lipljana i 20 km od Prištine.

NovaKom Poturovc Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 72 hektara poljprivredne površine i nalazi se uglavnom u selo Poturovc, udaljeno oko 10 km od Lipljana i 25 km od Prištine.

NovaKom Lugagji Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 122 hektara poljprivredne površine i nalazi se uglavnom u selo Llugagji, udaljeno oko 5 km od Lipljana i 20 km od Prištine.

NovaKom Babush Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 44 hektara poljprivredne površine i nalazi se u selo Babush, udaljeno oko 10 km od Lipljana i 25 km od Prištine.

NovaKom Grackë e Vjetër/Hallaq i Madh Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 136 hektara poljprivredne površine i nalazi se uglavnom u selo Grackë e Vjetër, Hallaq i Madh dhe Rufc i Ri, udaljeno oko 5 km od Lipljana i 20 km od Prištine.

NovaKom Toplican Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 69 hektara poljprivredne površine i nalazi se u selo Toplican, udaljeno oko 5 km od Lipljana i 25 km od Prištine.

NovaKom Dobrajë e Madhe Poljoprivredno zemljište D.O.O. - se sastoji od oko 123 hektara poljprivredne površine i nalazi se u selo Dobrajë e Madhe, udaljeno oko 5 km od Lipljana i 20 km od Prištine.

Novo produzece Poljoprivedno zemljiste Kosuriq D.O.O. - nudi povrsinu zemljista sa od 220 ha. Zemliste se nalazi blizu Klinë/Klina.na tenderu se ne prodaju zgrade i stoka.

Novo preduzeće Fabrika Masivnog Nameštaja D.O.O. - koja je jedini proizvođač masivnog nameštaja u regiji obuhvata zgrade koje se nalaze u glavnoj lokaciji sa ukupnom površinom od 8,948.00 m². Ukupna površina zemljišta koja će biti objavljena u tender je 2.67.18 hektara.

Novo preduzeće Čičavica Stovariste Lamarina D.O.O. - ima izvanredu lokaciju (pored zeleznicke stanice) Vučitrnu ukljucujuci poslovni prostor od oko 821m² (8ari 21m²)koji je smešten na zemljištu površine od oko 2,089m² (20 ari 89m²).

Novo preduzeće Čičavica Stovariste Pijaca D.O.O. - ima izvanredu lokaciju (pored zelene pijace ) u centru Vučitrna, ukljucujuci poslovni prostor od oko 565m² (5ari 65m²)koji je smešten na zemljištu površine od oko 1,827m² (18 ari 27m²).

Novo Preduzece Produkti Radionica D.O.O. - se nalazi nadomak opstinskog centra u Srbici/Skenderaj, i ukljucuje  zemljišnu  površine od  3,792 m² (37 ari i 92m² ) i jedan objekat  Zgrada se sastoji od dva dela -dvospratni administrativni deo koji ukljucuje  ukupnu površinu od 250 m² i jednospratni otvoren skladisni prostor ukupne povrsine 224 m².

Nova kompanija Tregtia e Kosoves D.O.O. - sa sedištem na glavnoj lokaciji u centru Prištine, u ulici Majke Tereze. Nova kompanija pru ža potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje poslovne nepokretnosti prikladne za razne poslovne aktivnosti, sa okruženjem u ukupnoj površini od približno 1,700 m². Poslovna nepokretnost je locirana na prizemlju i suterenu četvorospratne zgrade.Neke od nepokretnosti su trenutno izdate u zakup trećim licima.

Nova kompanija Lap 4 prodavnice D.O.O. - sa sedištem na glavnoj lokaciji u centru Podujeva, ulica Zahir Pajaziti. Nova kompanija pruža potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje četiri veoma dobro održavane prodavnice: prodavnicu br 24 od 61 m², prodavnicu broj 31 od 70 m², prodavnicu br 32 od 65 m² i prodavnicu br 40 od 65 m².

Nova kompanija Lap 5 prodavnice D.O.O. - sa sedištem na glavnoj lokaciji u centru Podujeva, ulica Zahir Pajaziti. Nova kompanija pruža potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje pet veoma dobro održavanih prodavnica: prodavnicu br 25 od 54 m², prodavnicu broj 26 od 54 m², prodavnicu br 27 od 53 m² i prodavnicu 28 od 56 m² i prodavnicu br. 29 od 59 m².

Nova kompanija 6 Lap prodavnice D.O.O. - sa sedištem na glavnoj lokaciji u centru Podujeva, ulica Zahir Pajaziti. Nova kompanija pruža potencijalnom investitoru mogućnosti za sticanje šest veoma dobro održavanih prodavnica: prodavnicu br 12 od 43 m²,prodavnicu broj 13 od 24.3 m²,prodavnicu br 14 od 30.5 m², prodavnicu 15 od 37.5 m², prodavnicu br 16 od 37.5 m², i prodavnicu br 17 od 60 m².

Nova Kompanija Ratko Mitrovic/Kulla D.O.O. - nudi ukupnu površinu od približno 6900 m² uključujući nekoliko objekata i različitu aktivu.Nepokretnost je strateški locirana u industrijskoj zoni Prištine.Potencijalni investitori mogu iskoristiti aktivu za razvoj drugih alternativnih biznisa.

Novo Preduzeće Kinemaja Gjilan D.O.O. - glavna delatnost preduzeća je prikazivanje filmova u sali sa 220 sedišta. Takodje sala se može koristiti za razne druge aktivitete kao prezentacije, sastanke partija, izborne kampanje itd. Biznis kafeterije se može voditi pri ulazu u bioskop a tokom letnje sezone takođe na otvorenom prostoru ispred zgrade.

Imanje Novog Preduzeća obuhvaća zemljište sa približno 1,375 m² (13 ari 75 m²), sa zgradom bioskopa sa površinom od približno 660 m² (6 ari 60 m²) i terase sa površinom od približno 200 m² (2 ari), koja se nalazi u gradu Gnjilanu.

Novo Preduzeće Tregtia Prodavnice Lamela A&C D.O.O. - o vaj tender pruža mogućnost sticanja objekata za maloprodaju na veoma atraktivnom mestu u blizini centra Uroševca. Novo Preduzeće se sastoji od pet prodavnica ukupnog komercijalnog prostora površine od približno 312 m² (3 ari 12 m² ). Položaj ovih objekata je idealan za buduće proširenje i razvoj biznisa.

Novo Preduzeće 17 Novembar Prodavnice D.O.O. - o vaj tender pruža investitoru mogućnost da stekne poveću prodavnicu i objekat za maloprodaju lociranim na veoma atraktivnim mestima u centru Uroševca. Novo Preduzeće se sastoji od šest prodavnica ukupnog komercijalnog prostora površine od približno 568 m² (5 ari 68 m²). Objekti pružaju izvanrednu komercijalnu mogućnost.

Novo Preduzeće Auto Shkolla “Drita” D.O.O. - posluje kao auto skola u Gnjilanu i obuhvaca prostor od priblizno 1,430 m² (14 ari 30 m²) lociran u centru Gnjilana, garazu i kancelarije (ukljucujuci prostoriju za obuku) od priblizno 550 m² (5 ari i 50 m²). Osnovna sredstva neophodna za rad ukljucice specialna vozila za obuku - Kamion Zastava (Z/8-10) od 1985, dva vozila Golf 19-E (proizvedena 1985 i 1988), kancelarijski namestaj, opremu i material za obuku. Ova se sredstva nalaze u relativno dobrom stanju.

Novo Preduzeće Farma Ovaca u Rakaj D.O.O. - tender pruza mogucnost kupovine priblizno 310,992 m² (31 ha 09 ari 92m²) zemljista i opreme, koju imaju dokazan potencial za koriscenje u poljoprivredi (ovce, psenica, kukuruz), ali takode ima potencial za industrijski/komercialni razvoj, zato sto se nalazi pored glavnog puta Pristina-Skopje, juzno od Urosevca.

Novo Preduzeće Plojoprivredno Zemljiste u Korbljicu D.O.O. - ovaj tender pruza mogucnost kupovine priblizno 2,630,992 m² (263 ha 09 ari 92m²) sume i zemljista, koji ima dokazan potencial za koriscenje u poljoprivredi (ovce, psenica, kukuruz). Skoro 2/3 ovog zemljista je pod sumom. Ono ima potencial za industrijski i komercialni razvoj.

Novo Preduzece ZZ Banja D.O.O. - pruza oko 30 ari zemlista I zgrade oko 425m² obuhvacajuci I benzinsku stanicu. Nalaze se u glavnoj raskrsnici koja povezuje put Pec-Mitrovica u Banji.

Novo Preduzece stovariste Agimi D.O.O. - pruza oko 1.37.70 hektar zemlista obuhvacajuci zgrade i vagu. Novo Preduzece nalaze se u Djakovici 2 km is centru grade.

Novo Preduzece Agrodukadjini Poslovne Prostorije D.O.O. - obuhvata kancelarije od prefabrikovanog materiala sa spratnom površinom od negde 270m², i 8 malih ciglani stovarišta sa spratnom površinom od 1640m². Zemljana površina obuhvata negde oko 77 ari i 53m² na jednoj veoma dobroj lokaciji grada Peci. Subsidiarna omogucava raznim privrdnicima da otpocnu sa komercialnim aktivnostima.

Novo Preduzeće Brazda Stovarište D.O.O. - obuhvata imanje od 12,263 m² sa stovarištem podne površine od 3,116 m² u predgrađu Kline. Ovo Novo Preduzeće ima mogućnost da neposredno otpoče sa komercijalnom delatnošću.

Novo preduzeće Hotel “Balkan”Suvareka D.O.O. - nudi hotel u centru Suvereke.
Subsidijar se sastoji od četvorospratne zgrade površine 1,970m² koja je izgrađena 1977 na ukupnoj površini od 3,024m².

Hotel ima ukupno 92 sobe, od kojih je 17 renovirano (uključujući 14 dvokrevetnih soba i 3 apartmana). Preostalih 75 soba trenutno nije u upotrebi, ali veoma lako mogu biti rekonstruisane prilikom daljeg širenja. Hotel ima salu za doručak, kuhinju i salu koja može uslužiti do 250 gostiju.

Novo preduzeće sloboda “Lakuriq-1” lokali D.O.O. - se sastoji od komercijalnog kompleksa u užem centru grada Prizrena, koji je trenutno podeljen na četiri lokala u ovom trenutk. Ukupna površina lokacije iznosi 428m². Zasebne radnje su veličine od 38m² do 265m². Sve radnje se trenutno izdaju u zakup trećim licima.

Novo preduzeće Poljoprivredno zemljiste u Sopotu D.O.O. - ovaj tender pruza mogucnost kupovine jednog vrednog zemljisnog poseda od priblizno 291,713 m² (29 ha 17 ari 13m²) u oblasti koja ima dobar potencial za industrijski i komercialni razvoj. (Odloženo)

Novo preduzeće “Veterinarska stanica Orahovac” D.O.O. (“Subsidijar”) - uključuje lokaciju površine 10 ari. Glavna zgrada je ukupne površine 163m², sa veterinarskom stanicom koja koristi površinu od 100m² dok je preostala površina u privatnom vlasništvu. (Odloženo za 18 Grupu).

Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 19 Jul 2006
Dan za podnošenje ponuda ce biti 26 Jul 2006

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za
Novo preduzece iz 15. Grupe sa poseban spin-off tender

Novo preduzeće IMK Uroševac D.O.O. - proizvodi celicne varene cevi i jedno je od najvecih i najpoznatijih preduzeca te vrste u celom regionu jugo-istocne Evrope. Proizvodi ovog preduzeca su visokog kvaliteta i u saglasnosti sa medunarodnim standardima. Preduzece IMK ima potencijal da poboljša i proširi sadašnje aktivnosti (Odloženo za 17 Grupu).

Novo preduzeće “NBI Suhareka” D.O.O. - je jedan od najvecih proizvodaca vina na Kosovu, i nalazi se u podrucju Suve Reke. Preduzece poseduje širok spektar opreme za sve etape proizvodnje vina. Ova osnovna oprema instalirana je u objektima vinarije u Suvoj Reci. Proizvodni kapaciteti preduzeca sadrže potrebnu tehnologiju za proizvodnju vina prosecnog kvaliteta. Uz odgovarajuce investicije u opremu i mehanizaciju, postojace mogucnost da se asortiman proizvoda proširi kako bi se postigla vina srednjeg kvaliteta. Preduzece poseduje vinograde ukupne površine od oko 1.100 hektara, od cega je oko 600 hektara aktivno, i na njima se uzgaja grožde, a preostalih 500 hektara nisu u upotrebi. Ovi vinogradi se nalaze u preko 5 proizvodnih oblasti u regionu Suve Reke. (Odloženo za 19 Grupu).

 

Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 19 Jul 2006
Dan za podnošenje ponuda ce biti 26 Jul 2006

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA