-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

15 wave

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA U 15 GRUPI

Novo Preduzeće Tregtia Robna Kuca u Stimlju D.O.O. nudi investitoru modernu Robnu Kucu lociranu u samom centru Štimlja, grada koji se nalazi na raskršcu glavnog puta Lipljan-Uroševac- Prizren. Robna Kuca nudi ukupnu podnu površinu od 1,905 m², ukljucujuci podrum, dva sprata i potkrovlje. Zgrada je u dobrom stanju i nalazi se na zemljištu približne površine od 1,059 m². Podrum i prvi sprat su momentalno dati pod zakup. Pored toga, drugi sprat i potkrovlje nude prilican prostor za proširenje biznisa.

Novo Preduzeće Tregtia radnje u Pristini i Lipljanu D.O.O. se sastoji od dveju radnji koje se nalaze na atraktivnom mestu u Pristini I Lipljanu. Radnja u Pristini pokriva povrsinu od priblizno 328 m² i locirana je u naselju Dardania. Radnja u Lipljanu pokriva povrsinu od priblizno 194 m² i locirana je u blizini centra grada. Radnje pruzaju dobre komercijlane mogusnosti.

Novo Preduzece Poljoprivredno zemljiste Koretin D.O.O. se sastoji od poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na periferiji sela Koretin, Opština Kamenica. Ukupna površina zemljišta koje ce se preneti na Novo Preduzece je 96.07.70 ha. Vecina zemljišta je korišcena za gajenje jecma i žita. Medutim zadnje decenije veci deo tog zemljišta nije redovno obradivan.

Novo Preduzece Veterinarska Stanica Kamenica L.L.C. obavlja veterinaski posao u zgradi koja se nalazi blizu centra Kamenice. Iako momentalno zgrada se koristi kao veterinarska stanica, delimicno je potrebna za tu svrhu. Takodje postoji u okviru stanice i druga zgrada veterinarske stanice koja se nalazi u selu Rogacica, oko deset kilometara udaljeno od Kamenice. Uslov prodaje je da kupac pristaje da dozvoli sadasnjim veterinarima da produze sa radom veterinarske stanice za najmanje dve godine od momenta prodaje. Posle dve godine, novi vlasnik je u mogucnosti da bira buducnost.

Novo preduzece Z.Z. Decani - Poljoprivredno zemljište Cesta D.O.O. se nalazi u opštinu Decane. Zemljište predloženo za ovaj tender obuhvata oko 72 ha poljoprivrednog zemljišta u jednoj lokaciji.

Novo Preduzece Poljoprivredna Stanica Djakovica D.O.O. nudi 2 zgrade: administrativnu zgradu sa površinom od oko 900 m2 i skladište sa površinom od oko 300 m2. Zgrade se nalaze u jednu parcelu u centru Ðakovice sa površinom 0.31 ha.

Novo Preduzece Mališgan Poljoprivredno Zemljishte Novo Paralovo D.O.O. nudi oko 206 ha obradivog zemljišta u Opštini Klina. Zemljište je bilo deo vodeceg poljoprivrednog kompleksa i uzgajivaca raznih žitarica i semena. Stoka, mašine i prostorije nisu obuhvacene.

Novo Preduzece Stocna Farma Gusare D.O.O. nudi investitorima farmu za debljenje teladi i oko 70 ha zemljišta pogodnog za kultivisanje razlicitih poljoprivrednih proizvoda. Štale imaju prostor za oko 400 krave.

Novo Preduzece Poljoprivredno Zemljište Gusare D.O.O. nudi investitorima mogucnost da kupe oko 217 ha plodnog poljoprivrednog zemljišta. Zemljište se nalazi blizu Istoka. Stoka, mašine i prostorije nisu obuhvacene.

Novo Preduzece Skladište Lješane D.O.O. nudi skladište površine od oko 588 m2 koja se nalazi u jednu lokaciju površine od oko 1 ha u selo Lješane, Opština Peci.

Novo Preduzece Motel Nora D.O.O. ponudene zgrade ugošcavale su do 228 osoba, iako su zgrade u veoma lošem stanju. One se nalaze u sklopu od 5.5 ha na magistralnom putu Pec/Priština u Novom Selu Zajmovo Opština Klina.

Novo Preduzece Runik D.O.O. se nalazi u centru mesta Runik, Opština Srbica/Skenderaj. Obuhvata zemljište u centru Rudnika površine 0.86.86 hektara, 4 poslovne zgrade u dobrom stanju (ukupne površine1,278 m²), i jednospratnu zgradu delimicno uništenu (površine od 550 m²).

Novo preduzece Bivši Hotel Palas D.O.O. obuhvata bivši hotel površine od oko 716 m² lociran u centru Mitrovice.

Novo Preduzece Ramiz Sadiku Kamenolom Cikatovo D.O.O. nalazi se u Cikatovu, Opština Gllogovac, i obuhvata zemljišnu povrsinu od preko 63 hektara. Kamenolom proizvodi razlicite frakcije mlevenog kamena koji se najviše koriste u izgradnji puteva.

Novo Preduzece Magistrala Štimlje D.O.O. nudi shansu za uzimanje zemljišta od približno 1,082 m2 u Štimlju i poseduje zgradu ukupne površine od 658,6 m2. Jedinica u Štimlju poseduje svu opremu za održavanje puteva, cišcenje puteva od snega, održavanje ulicne rasvete i drugo.

Novo Preduzece “Kosovatrans Baza za Tehnicke Popravke & Autobusi Prizren” D.O.O. Kosovatrans je jedna od glavnih kompanija za transport putnika na Kosovu, koja je locirana u Jugo Zapadnom regionu Kosova..
Ponuda preduzeca ukljucuje Autobuse sa Autobuske Stanice u Prizrenu (14 Autobusa, od kojih je 7 u funkciji, a 7 je u kvaru) kao i Bazu za Tehnicke Popravke (jedinica preduzeca) koja je locirana u Prizrenu sa totalnom površinom tog dela od oko 69 ari i 92m2.

Novo Preduzece IFS “Progres” Prizren D.O.O. ukljucuje proizvodni pogoni u Prizrenu koji proizvode vlakna sintetickog poliestera (PES) kao i vlakna poliamida (6 i 6.6nm PA) koja se koriste u proizvodnji materijala za izradu odece, gume i ostalih indistrijskih proizvoda. Sledece cetiri jedinice bi trebale biti transformisane u NovKom IFS “Progres” Prizren D.O.O.:
- Jedinica za poliamide 6/6.6 (PA) koja se sastoji od 10 zgrada ukupne površine 37,241m2;
- Jedinica za poliester (PES) koja se sastoji od 8 zgrada ukupne površine 32,996m2;
- Energetska jedinica koja se sastoji od 10 zgrada ukupne površine 10,952m2;
- Administrativne zgrade koje se sastoje od 26 zgrada ukupne površine 25,121m2.

Novo Preduzece IFS “Progres” Fatex Istok D.O.O. Proizvodi pogon u Istoku vrši obradu vlakana sintetickog poliestera (polietilen tereftalati PES) i vlakana poliamida (PA) u yarn. U Istoku, Pecki region, kompletni proizvodni pogoni (koji se sastoje od nove fabrike, novog centralnog grejanja, stare fabrike kao i starog sistema centralnog grejanja kao i dodatnih zgrada ovog preduzeca sa ukupnom površinom od otprilike 3 hektara 42 ara i 80m2) bice transformisani u Novo Preduzece

Novo Preduzeće restoran Tirana D.O.O. nalazi se u centralnom delu Prištine, na veoma atraktivnoj lokaciji koju cesto posecuje omladina jer se u blizini nalaze bioskop i kafici. Površina restorana je 372 m2.

Novo Preduzeće Stacioni i Veterinarisë Viti D.O.O. se bavi veterinarskom delatnoscu kojom obslužuje lokalne poljoprivrednike. Veterinarska delatnost se vrši sa mesta koja se nalazi na periferiji Vitine. Zemljište obuhvata ukupnu površinu od priblizno 2200 m2, sa zgradom u površini od priblizno 340 m2. Uslov prodaje je da se veterinarska delatnost nastavi za još najmanje dve godine od dana prodaje.

Novo Preduzeće Vinarija “Kosova Vera” D.O.O. je jedan od najvažnijih proizvodaca vina na Kosovu, koje se nalazi u Prizrenu u Maloj Kruši i Landovici. Njeni proizvodni kapaciteti obuhvataju neophodnu tehnoligiju za proizvodnju vina osrednjeg kvaliteta. Zauzimaju ukupnu površinu od 19 hektara. Uz odgovarajuce investicije u opremu i mehanizaciju postoji mogucnost za širenje asotimana proizvoda za proizvodnju vina srednjeg kvaliteta.

Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 14. jun 2006.
Dan za podnošenje ponuda ce biti 21. jun 2006.

 

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za
Novo preduzece iz 15. Grupe sa poseban spin-off tender

Novo Preduzeće “NBI Suhareka” D.O.O. je jedno od najvecih proizvodaca vina na Kosovu, i nalazi se u podrucju Suve Reke. Preduzece poseduje širok spektar opreme za sve etape proizvodnje vina. Ova osnovna oprema instalirana je u objektima vinarije u Suvoj Reci. Proizvodni kapaciteti preduzeca sadrže potrebnu tehnologiju za proizvodnju vina prosecnog kvaliteta. Uz odgovarajuce investicije u opremu i mehanizaciju, postojace mogucnost da se asortiman proizvoda proširi kako bi se postigla vina srednjeg kvaliteta. Preduzece poseduje vinograde ukupne površine od oko 1.100 hektara, od cega je oko 600 hektara aktivno, i na njima se uzgaja grožde, a preostalih 500 hektara nisu u upotrebi. Ovi vinogradi se nalaze u preko 5 proizvodnih oblasti u regionu Suve Reke. (Odložen za 16 Grupu)

Novo Preduzeće Jugoterm International D.O.O. proizvodi panelne i cevaste radijatore za sisteme centralnog grejanja. Ono ima dobro utvrden položaj na Kosovu kao i na regionalnom tržištu. Novo Preduzece Jugoterm International obuhvata površinu od približno 6.24 ha zemljišta i nekoliko zgrada koje nude približno 20.000 m² proizvodnog prostora koje se nalaze uglavnom u industrijskoj zoni grada Gnjilana i takode u selu Žegra.
Novo Preduzece Jugoterm International je dobro postavljeno da razvija svoju delatnost, narocito ako se izvrše dodatne investicije.


Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 14. jun 2006.
Dan za podnošenje prvih ponuda ce biti 21. jun 2006.
Dan za podnošenje drugih ponuda ce biti 28. jun 2006.

Za sledeće Nove Preduzeće dan za prethodnu kvalifikaciju i podnošenje ponuda će se definisati skoro

Novo Preduzeće Rudnik i industrija magnezita Goleš D.O.O. Ovaj tender je omogucio investitor kao povoljnu priliku za osvajanje postupka vaðenja i obrade rude magnezita na Kosovu, sa dokazanim rezervama od blizu 2,4 miliona tona magnezita srednjeg do visokog kvaliteta, 45,000 tona godišnje postrojenja za obradu (rotacioni sušac), kao i vozila za pomeranje zemlje, drugih vozila, mašina i opreme. Pomocne prostrane rezerve kamena za izradu puteva i blizina Pristine, sa dobrim prilaznim putevima i lokalnom železnickom mrežom, cine predeo na kome se nalazi kamenolom veoma privlacnim

Novo Preduzeće XIM Streoc Mlin Magnesita D.O.O. u neposrednoj blizini nalazi se kop magnezita i kamena za izrradu puteva na severnom kosovu, sa jednim od najvecih nalazišta magnezita u regionu kao I velike rezerve šljunka i adnesite. Pomocne rezerve i osnovna imovina ukljucuju: (Beli Kamen) procenjuje se da nalazište magnezita sadrži izmeðu 4.5 i 5.5 miliona tona magnezita, od kojih rezerve rude visokog stepena oko 1.5 - 1.7 miliona tona; postrojenje za odvajanje od 40 t/cas, 45,000 tona godišnje postrojenje za obradu/ rotacioni sušaè (trenutno nije u upotrebi); ostala teška mašinerija (na pr. drobilice, kamioni, buldožeri itd.)

Novo preduzece IMK D.O.O. Uroševac, Proizvodi celicne varene cevi i jedno je od najvecih i najpoznatijih preduzeca te vrste u celom regionu jugo-istocne Evrope. Proizvodi ovog preduzeca su visokog kvaliteta i u saglasnosti sa medunarodnim standardima. Preduzece IMK ima potencijal da poboljša i proširi sadašnje aktivnosti.

 

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA