-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

14wave

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA U 14 GRUPI

 

Novo Preduzece Anamorava Kancelarije D.O.O. Glavna imovina ovog Novog Preduzeca se sastoji od nepokretne imovine koja se nalazi u centru Gnjilana- prvi sprat takozvane “Soliter” zgrade. Ukupna podna površina Novog Preduzeca je približno 593 m², ukljucujuci kancelarije i podrum. Novo Preduzece takode obuhvaca tri garaže locirane iza glavne zgrade, svaka od po 15 m². Zgrada je izgradena 1978 i u dobrom je stanju.

Novo Preduzece Anamorava Magacin D.O.O. Glavna imovina ovog Novog Preduzeca se sastoji od dvorišta i magacina koji se nalazi u blizini centra Gnjilana. Ukupna površina ukljucujuci i objekte koji ce se preneti na Novo Preduzece je približno 12,020 m². Magacin je u relativno dobrom stanju i pokriva provršinu od približno 752 m².

Novo Preduzece Zemljoradnicka Zadruga Vitina D.O.O. Novo Preduzece poseduje biznis za pružanje poljoprivrednih usluga i snabdeva lokalne poljoprivrednike mašinama, dubrivom, semenom i drugom poljoprivrednom robom lokalnim poljoprivrednicima. Ono deluje sa mesta koje se nalazi na periferiji Vitine. Imovina se sastoji od zemljišne parcele približne površine od 8,000 m² sa zgradom i skladištem približne površine od 500 m².

Novo Preduzece Fertrans D.O.O. je preduzece za teretni saobracaj koje ima korisne veze sa klijentima i uživa visok ugled. Ono operiše flotom vozila teške nosivosti i kamiona- tankera sa mesta koje se nalazi na periferiji Uroševca površine od oko 15,000 m². Takode postoje i zgrade (radionica za opravke, skladište, i dr.) sa površinom od preko 500 m².

Novo preduzece Poljoprivredno Zemljište Vrelo D.O.O. ima mogucnost za proizvodnju raznih poloprivrednih dobara. Novo Preduzece obuhvata poljoprivredno zemljište. Jedinica obuhvata površinu od oko 177 hektara što ne obuhvata objekte.

Novo preduzece Vinogradi Vrela D.O.O. je vinograd sa mogucnostima proizvodnje grozdja za proizvodnju vina i rakije i stono grozdje. Novo Preduzece obuhvata vinograde u tenderu se ne ukljucuju nikakve zgrade. Jedinica obuhvata površinu od oko 130 hektara.

Novo preduzece Stovarište Kotradic D.O.O. nudi na tenderu jedno skladište (c. 1,500 m2) i jednu administrativnu zgradu u selu Kotradic, opština Pec u jednoj celini koja leži u zemljištu sa površinom od c. 1.6 ha. U ponudi nisu ukljucena stoka, mašinerija ili druge zgrade.

Novo Preduzece Berkovo Poljoprivredna Proizvodnja Malishgan D.O.O. obuhvata 260 ha obradivog zemljišta u Opštinama Klina i Istoka. Zemljište je bilo deo vodeceg poljoprivrednog kompleksa i uzgajivaca raznih žitarica, voca i povrca i semena. Stoka, mašine i prostorije nisu obuhvacene.

Novo Preduzece Renovac Poljoprivredna Proizvodnja Malishgan D.O.O. obuhvata 164 ha obradivog zemljišta u Opštinama Klina i Istoka. Zemljište je bilo deo vodeceg poljoprivrednog kompleksa i uzgajivaca raznih žitarica, voca i povrca i semena. Stoka, mašine i prostorije nisu obuhvacene.

Novo preduzece Poljoprivredno zemljište Barane D.O.O. ima mogucnosti proizvodnje raznih poljoprivrednih proizvoda. Novo Preduzece obuhvata poljoprivredno zemljište. Jedinica obuhvata površinu od oko 140 hektara. Grla, mašine i prostorije nisu obuhvacene.

Novo Preduzece Ðeravica Tarolit D.O.O. nudi jedan magacin (oko 1,800 m2) u gradu Decani u lokaciji sa površinom zemljišta od oko 0.5 ha.

Novo preduzece Veterinarska stanica Prizren D.O.O. je veterinarska stanica locirana na parceli površine od oko 9 ara, na prizemlju dvospratne zgrade sa površinom oko 338m2. Uslov prodaje ovog novog produzeca je da kupac mora da nastavi sa veterinarskim aktivnostima za najmanje dve godine posle privatizacije.

Novo preduzece Lux Skladište D.O.O. se nalazi u industrijskoj zoni Mitrovice. Novo preduzece obuhvata površinu zemljišta od 13,565m2 i zgrade povrsine 440m2.

Novo preduzece Dardanija Arberia D.O.O. pruža mogucnost za sticanje vrlo atraktivnog zemljišta sa nekoliko objekata na njemu, kao sto su kancelarije i magacini locirani u Prištini. Ukupna površina zemljišta koje je predmet ovog tendera sastoji se od 13.125 m2.

Novo preduzece Dardanija unit Metali D.O.O. pruža mogucnost za sticanje vrlo atraktivnog zemljišta sa nekoliko objekata na njemu, kao sto su kancelarije i magacini locirani u blizini zeleznicke stanice u Prištini. Ukupna površina zemljišta koje je predmet ovog tendera sastoji se od 5.630 m2.

Novo preduzece I.M.F. Kosova D.O.O. nalazi se u Kosovopolje i nudi odlicnu lokaciju za razvoj poslovanja, i obuhvata oko 10 hektara zemlje i nekoliko objekata. Takodje objekti preduzeca su dobro je povezani sa putnom mrežom i prugom.


Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 17. maj 2006.
Dan za podnošenje ponuda ce biti 24. maj 2006.

_______________________________________

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za
Novo preduzece iz 14. Grupe koja je stavljena na poseban spin-off tender

Novo Preduzece Moravamont D.O.O. je fabrika montažnih elemenata od betona za potrebe gradevinarstva. Novo Preduzece proizvodi i montira elemente za visoku gradnju koristeci Vemont sistem za montažne elemente od betona. Ovaj sistem je dizajniran za podizanje industrijskih hala, magacina, javnih ustanova, trgovackih centara, kuca i sportskih sala visine do 11 m. Novo Preduzece takode proizvodi i montira elemente od betona za montažu stambenih zgrada. Fabrika pokriva ukupnu površinu od približno 63,712 m². Ova brojka ukljucuje svu fizicku strukturu i nekorišceno zemljište koje okružuje te zgrade.

Novo Produzece "Modeli" D.O.O. Ðakovica, proizvodac drvenih kuca i gradevina, kao i drvenih prozora, vrata, parketa, podova i drugih proizvoda od drveta. Zemljište koje ce biti preneto na ovo novo preduzece je velicine 8,5 hektara (krug fabrike i dve odvojene parvele), i ima lak pristup glavnom putu. Preduzece “Modeli” prodaje svoje proizvode na domacem i stranom tržištu. (Iz 12 grupe)

Novo Preduzece Famipa D.O.O. zainteresovanim stranama nudi priliku da steknu dobro ustanovljen operativni biznis obrade metala na 3.05,40 ha vrhunske zemljišne parcele u industrijskoj zoni Prizrena, zajedno sa prodavnicom koja se nalazi u centru Prizrena. (Iz 13 grupe)


Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 17. maj 2006.
Dan za podnošenje prvih ponuda ce biti 24. maj 2006.
Dan za podnošenje drugih ponuda ce biti 31. maj 2006.

 

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA