-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

13wave

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA U 13 GRUPI

Novo Preduzece Poloprivreda poloprivredno zemlishte D.O.O. bavi obradom zemljišta/semenih kultura, zimske pšenice, jecma, ujane repice I u zadnjih nekoliko godina je jedno od najvecih snabdevaca Pecke pivare jecmom

Novo Preduzece Fabrika za Preradu Gljiva i Šumskih Plodova D.O.O. prikupljanjem, obradom I prodajom na veliko i malo, pecuraka I šumskih plodova. Novo preduzece se sastoji od zemljišta približne površine od oko 01,50h, ukljucujuci I proiyvodnu hali I administrativne zgrade koje su locirane u selu Keqekollë, 20 km severo-istocno od grada Prishtinë/Priština.

Novo Preduzece Farma Svinja, Gornje Dobrevo D.O.O. se nalazi u selu Gornje Dobrevo u opštini Kosovo Polje.NewCO Ferma Miradi e Eperme D.O.O. funkcioniše sa 21 poljoprivrednim objektom, nudeci u totalnom zbiru 19477m2 farme i ostalih objekata sa otprilike 37.66,72h zemljišta. Ovaj tender investitoru pružapriliku da dalje razvije uzgoj stoke u regionu podrucja Prištine

Novo Preduzece Kosovo Kontrolla D.O.O., nudi ukupnu povrsinu od 131.47 m2,sa sedistem u ulici “Bill Clinton” br.3/a u Pristini, u jednoj jako frekventnoj oblasti Dardanija. Preduzece je specijalizovano za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe/proizvoda, i oni su uglavnom bili ukljuceni/aktivni na granicnim prelazima kontrolisuci robu koja se uvozi se na Kosovo.

Nova Kompanija Kosovashped D.O.O., obezbeduje jedinstvene mogucnosti za sticanje usluga transporta, sa svom njihovom imovinom lociranom na kljucnom granicnom prelazu Hani Elezi i Vernica, zatim sedište blizu granice u Peci i Mitrovici, i 4986 m2 kancelarija i zemljišta u Prištini, sa desne strane železnicke stanice.

Novo Preduzece Kosovashped Dardania D.O.O.,sa sedištem u blizini PTK Priština, poseduje 204.98 m2, prodavnice kao i obližnju garažu.

Novo Preduzece Kosovashped Industrijska zona D.O.O., obezbeduje jedinstvene mogucnosti za sticanje 2.5 ha zemljišta, i okruženje gde se odvijao poslednji biznis.Poseduje 885.85 m2 kancelarijskog prostora i 24.112.15 m2 magacina.

Novo Preduzece “Koritniku Dragaš Stara zgrada administracije” D.O.O. se sastoji od zgrade administracije sa baštom i malom garažom. Ova zgrada administracije je upisana na posedovnom listu 183, parcela br. 778. Parcela 778 ima ukupnu upisanu površinu od oko 11 ari i 13 m².

Novo Preduzece “Koritniku Dragaš Magacini” D.O.O. se sastoji od kompleksa magacina sa preko 600 m² prostora u centru Dragaša. Ovaj kompleks je upisan na posedovnom listu 183, parcela br. 810 na staro ime ovog preduzeca. Parcela 810 ima ukupnu upisanu površinu od oko 6 ara i 22 m².

Novo Preduzece “SHAM Iliri” D.O.O. je prva auto-škola u regiji Orahovca. Škola pruža obuku kandidatima za kategoriju B. Kvalitet pruženih usluga, angažovanje i profesionalizam instruktora i rezultati u vozackom testu gradili su reputaciju škole medu stanovnicima regije i šire.

Novo Preduzece Aromatik D.O.O. pruža zainteresovanim stranama priliku da obnove posap proizvodnje duvana na glavnoj zemljišnoj parceli u industrijskoj zoni Prizrena.

Novo Preduzece Stocna Farma Vrela D.D.O. nudi oko 170 ha zemljista za uzgoj oko 200 grla blizu Istog/Istok. Moderna stala sa delima za uzgoj I hranu za stoku stvara dobre uslove za investicije.

Novo Preduzece Poljoprivedno zemljiste Kosuric D.O.O. nudi povrsinu zemljista sa od 220 ha. Zemliste se nalazi blizu Klinë/Klina.na tenderu se ne prodaju zgrade i stoka.

Novo Preduzece Fabrika Masivnog Nameštaja D.O.O. koja je jedini proizvodac masivnog nameštaja u regiji obuhvata zgrade koje se nalaze u glavnoj lokaciji sa ukupnom površinom od 8,948.00 m². Ukupna površina zemljišta koja ce biti objavljena u tender je 2.67.18 hektara.

Novo Preduzece Klinapremix, D.O.O. je jedini proizvodac stocne hrane industrijskog nivoa na Kosovu. Smeštena je u industrijskoj zoni Kline u jedinstvenom kompleksu sa blizu 3 ha zemljišta i 4,393 m2 ha površine pod zgradama. Sva mašinerija i zgrade koje su potrebne za obnavljanje poslovanja bice preneti na Novo Preduzece.

Novo Preduzece 1 Supermarket 16 Qershori D.O.O. nudi jednospratne prostorije koje su izgradene u 1983-coj godini i zauzimaju površinu od 350 m2 u centru grada u Decane. Ono odgovara visoko frenkventnom razvoju trgovine i hotelijerskih usluga u opstini Decane.

Novo Preduzece 2 Supermarket & Restaurant 16 Qershori D.O.O. nudi prostorije koje su izgradene u 1988-oj godini za hotelierske usluge. To je jednospratnica na površini od 550 m2 koja se nalazi u centru Nove opštine Junik. Ono odgovara visoko frenkventnom razvoju trgovine I hotelijerskih usluga u opshtini Junik. Momentalno jedna prostorija ovog objekta je pod zakupom za supermarket a dve za bilijar igrice.

Novo Preduzece 23 Novembar Stara Pekara Stari Trg D.O.O. obuhvata oko 0.05 hektara i zgrade sa povrsinom od 240m2.

Novo Preduzece “Cicavica Hotel Centar” D.O.O. ima najbolju lokaciju u Vucitrnu u samom centru grada, sa poslovnim prostorom koji se prostire na oko 640 m² na dva sprata koji je smešten na zemljištu površine oko 0.17.60 ha.

Novo Preduzece Fabrika boja Extra D.O.O. obuhvata industrijsku zemljiste povrsine od 42,400 m2 i objekte ukupne povrsine 5,300m2. Preduzece je proizvodilo širok asortiman boja.

Novo Preduzece Veterinarska Stanica Gnjilane D.O.O. poseduje biznis Veterinarske delatnosti koji je lociran na parceli površine od oko 2 300 m² u blizini centra Gnjilana. Momentalno biznis je neaktivan. Ova parcela ce biti preneta na Novo Preduzece.Uslov prodaje Novog Preduzeca je da ce kupac nastojati da operiše biznisom veterinarske delatnosti za period od najmanje dve godine od dana prodaje Novog Preduzeca.

Novo Preduzece Metalografika D.O.O. Uroševac, ima malu radionicu metala i biznis za štampanje papira/tipografija lokalnog karaktera približne površine od 2900 m² i koji se nalazi u veoma atraktivnom delu grada Uroševca u blizini gradske pijace. Preduzece radi sa ogranicenim kapacitetom ali postoji potencijal za razvoj. Ono proizvodi sve vrste saobracajnih znakova i komercijalne reklame kao i razne štampane materijale na papiru. Kapacitet proizvodnje saobracajnih znakova je oko 8.000-12000 komada godišnje.

Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 19. april 2006.
Dan za podnošenje ponuda ce biti 26. april 2006.

_____________________

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za
novo preduzece iz 13. grupe koja je stavljena na poseban spin-off tender


Novo Preduzece Jugoterm International D.O.O. proizvodi panelne i cevaste radijatore za sisteme centralnog grejanja. Ono ima dobro utvrden položaj na Kosovu kao i na regionalnom tržištu. Novo Preduzece Jugoterm International obuhvata površinu od približno 6.24 ha zemljišta i nekoliko zgrada koje nude približno 20.000 m² proizvodnog prostora koje se nalaze uglavnom u industrijskoj zoni grada Gnjilana i takode u selu Žegra.
Novo Preduzece Jugoterm International je dobro postavljeno da razvija svoju delatnost, narocito ako se izvrše dodatne investicije.

Novo Preduzece Famipa D.O.O. zainteresovanim stranama nudi priliku da steknu dobro ustanovljen operativni biznis obrade metala na 3.05,40 ha vrhunske zemljišne parcele u industrijskoj zoni Prizrena, zajedno sa prodavnicom koja se nalazi u centru Prizrena.


Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 19. april 2006.
Dan za podnošenje prvih ponuda ce biti 26. april 2006.
Dan za podnošenje drugih ponuda ce biti 3. maj 2006.

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA