-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

saopstenja za stampu 2005

Saopstenja za stampu
Date Subject
   
27.12.2005 Kosovska poverenicka agencija pokrece 12. krug privatizacije
14.12.2005 KPA objavljuje rezultate drugog i zavrsnog kruga podnosenja ponuda za “Novo preduzece Kosova Tex d.o.o” u postupku posebne spin-off privatizacije
08.12.2005 KPA objavljuje rezultate sa ceremonije otvaranja ponuda iz 9. kruga putem “obicnog spin-off-a”
30.11.2005 Kosovska poverenicka agencija pokrece 11. krug privatizacije
18.11.2005 Odbor KPA odobrava 11. krug privatizacije – Ugovor o kupoprodaji akcija bice potpisan sa IMR/Alferon u petak, 18. novembra
02.11 2005 Preduzece “KosovaTex 2005” D.O.O. (ranije “Kosovka”) je podeljeno na dva nova preduzeca
27.10.2005 Kosovska poverenicka agencija odlaže krajnji rok za prethodnu kvalifikaciju i dan za podnošenje ponuda za Novo preduzece “Unimont” i novo preduzece “Vila Grmija”
13.10.2005 Kosovska poverenicka agencija objavljuje rezultate iz 8. kruga privatizacije
06.10.2005 Kosovska Poverenicka Agencija pokrece 9. krug privatizacije
06.10.2005 Kosovska Poverenicka Agencija odlaže krajnji rok za prekvalifikaciju i podnošenje ponuda za “Novo preduzece KosovaTex 2005 D.O.O.”
03.10.2005 Kosovska poverenicka agencija odlaže krajnji rok za prethodnu kvalifikaciju i dan za podnošenje ponuda za Novo preduzece “18 novembar”
28.09.2005 KPA objavljuje rezultate druge, konacne runde predaje ponuda po metodi “posebnog spin-off-a” za “Novo preduzece FAN”
22.09.2005 KPA objavljuje uslovne pobednike iz 7. kruga privatizacije Ukupan iznos pobednickih ponuda skoro 21 milion
12.09.2005 Kosovska poverenicka agencija održala Seminar o predstojecim prilikama za ulaganja
08.09.2005 Železnica UNMIK-a je udvostrucila prevoz komercijalnog tereta
05.09.2005 Kosovska Poverenicka Agencija odlaže rok za prethodnu kvalifikaciju i datume otvaranja ponuda za Orahovac i druge najznacajnije posebne “spin-off” tendere
02.09.2005 Kosovska poverenicka agencija zakljucuje 6. krug tendera privatizacije- ucešce investitora dostiže rekordno visoki nivo
01.09.2005 Kosovska poverenicka agencija pokrece tender za privatizaciju “Grand hotela” i “Pecke pivare” putem metode posebnog “spin-off-a”
01.08.2005 Kosovska poverenicka agencija pokrece 8. krug privatizacije
18.07.2005 Kosovska poverenicka agencija pokrece 7. krug privatizacije
14.07.2005 KPA objavljuje privremene dobitnike sa ceremonije otvaranja ponuda petog talasa
06.07.2005 KPA produzava kranji rok za predhodnu kvalifikaciju za poseban spin-off tender za privatizaciju novog produzeca "Printeks" D.O.O.
20.06.2005 Izmenjen tender za “Trasing” (ranije “Put”)
17.06.2005 Dostavljena su dodatna dokumenta u tenderu za privatizaciju “Feronikl Kompleksa”
07.06.2005 Kosovska poverilacka agencija lansira Sesti talas privatizacije
11.05.2005 KPA objavljuje konacne rezultate ponuda “posebnog spin-off-a” za novo preduzece Feronikl
10.05.2005 Kosovska poverilacka agencija lansira Peti talas privatizacije
13.04.2005 KPA objavljuje rezultate “posebnog spin-of-a” iz druge završne runde podnošenja ponuda za “Novo preduzece IGK/GHI Balkan DOO” i “Novo preduzece Lamkos celik DOO"
06.04.2005 PA objavljuje rezultate procedure «Specijalnog spin-off-a» cetvrtog talasa privatizacije za Novu kompaniju IGK/GHI Balkan d.o.o i Novu kompaniju Lamkos Celik d.o.o
10.03.2005 Odloženje Aukcije specialnog Spin-Off-a za Ferronikeli Tender
07.03.2005 Razjašnjava trenutnu situaciju koja se tice isplate radnika peckog drvnog kombinata
20.01.2005 KPA objavljuje privremene rezultate ceremonije otvaranja ponuda cetvrtog talasa privatizacije
14.01.2005 KPA odlaže krajnji rok za prekvalifikaciju za ucešce na tenderu za privatizaciju putem metode posebnog “spin-off”-a Novog Preduzeca “Lamkos celik” D.O.O.
10.01.2005
   

Saopstenje za Stampu 2004

KTA