-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

12wave

Kosovska poverenicka agencija vrši privatizaciju društvenih preduzeca na Kosovu metodom “spin-off-a” i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni postupak tendera kupe "nova preduzeca" koja su formirana od osnovne imovine i pojedinih ogranicenih obaveza DP-a navedenih dole.

KOSOVSKA POVERENICKA AGENCIJA
OBJAVLJUJE PRIVATIZACIJU SLEDECIH NOVIH PREDUZECA U 12 GRUPI

Novo preduzece Vinarija “Kosova Vera” D.O.O. je jedan od najvažnijih proizvodaca vina na Kosovu, koje se nalazi u Prizrenu u Maloj Kruši i Landovici. Njeni proizvodni kapaciteti obuhvataju neophodnu tehnoligiju za proizvodnju vina osrednjeg kvaliteta. Zauzimaju ukupnu površinu od 19 hektara. Uz odgovarajuce investicije u opremu i mehanizaciju postoji mogucnost za širenje asotimana proizvoda za proizvodnju vina srednjeg kvaliteta. (odlozeno za 13 grupu)

Novo preduzece “Flamme-ing" D.O.O. Subsidiarno preduzece nudi delatnost obrade metala i inženjerstva u industrijskoj zoni Prizrena. Objekti se sastoje od 6 zgrada na parceli velicine oko 2.71.02 hektara odlicne lokacije. Proizvodnja može biti usavršena uz odgovarajuce investicije.

Novo preduzece Ramiz Sadiku Fabrika Betona D.O.O. nalazi se u centru Prištine i obuhvata oko 3 hektara zemlje i nekoliko privremenih objekata, Preduzece proizvodi beton tipa MB-10 do MB-30 i proizvodi okvire od armiranog betona.

Novo preduzece Ramiz Sadiku Transport i Mašine D.O.O. nalazi se u centru Prištine i obuhvata oko 2 hektara zemlje i nekoliko privremenih objekata. Preduzece obezbedjuje usluge održavanja vozila.

Novo preduzece Ramiz Sadiku Upravna Zgrada D.O.O. nudi jedinstvenu priliku za nabavku kancelariskog prostora u centru Prištine u površini od 1,188 m², u susedstvu Ulice Majke Tereze. Novo Preduzece se nalazi na zemljišnoj parceli od približno 1,300 m².

Novo preduzece Pristina Industriska Zona D.O.O. nalazi se u Industriskoj Zoni Prištine i obuhvata približno 11,677 m² . Novo Preduzece nudi odlicnu lokaciju za razvoj poslovanja, i dobro je povezano sa putnom mrežom, prugom i Medjunarodnim Aerodromom Pristina.

Novo preduzece restoran Tirana D.O.O. nalazi se u centralnom delu Prištine, na veoma atraktivnoj lokaciji koju cesto posecuje omladina jer se u blizini nalaze bioskop i kafici. Površina restorana je 372 m2.

Novo preduzece restoran Rugova D.O.O. nalazi se u prometnoj ulici nedaleko od centra u Pristini. Površina restorana je 373 m2. Restoran Rugova je veoma atraktivan za sve koji žele da probaju tradicionalna jela u tradicionalnom okruženju. (odlozeno)

Novo Preduzece Restoran Turist D.O.O. je jedan restoran sa 215 m² spratne površine. Smešten je na najboljoj lokaciji u ulazu u stare pijace (caršije) koja je u centru grada Peci

Novo Preduzece, Tehnicka Baza Kosovatrans Pec D.O.O. je trenutno u upotrebi kao parking. Zemljišni posed stavljen na tender ima oko 42 ari koja kao nekretnina ima visok potencial razvijanja. (odlozeno)

Novo Preduzece Mishi D.O.O. nalazi se na površini od oko 2.5 ha zemljišta u Ðakovici. Ponudeni objekti služe za držanje i klanje stoke, administracija, za sklasištenje kože i prehranu radnika. Dnevni instalirani kapacitet je 200 goveda i 500 ovaca.

Novo Preduzece Kafana Expres D.O.O. je kafana koja ma povrsinu od 430 m2 u prizemlje stambene zgrade u centru grada Peci.

Novo Preduzece Narodna Apoteka II D.O.O. Ovim tenderom investitor pribavlja mogucnost da stekne jednu modernu i renoviranu apoteku na Kosovu sa kancelarijskim i magacinskim prostorom i galenskom laboratorijom, lociranom u samom centru Gnjilana. Apoteka je locirana u prizemlju stambene zgrade preko puta Robne Kuce u Gnjilanu. Ona obuhvata površinu od približno 440 m² podeljenu na dva sprata i podrum. Zgrada je izgradena 1979 i u dobrom je stanju.

Novo Preduzece Stacioni i Veterinarisë Viti D.O.O. se bavi veterinarskom delatnoscu kojom obslužuje lokalne poljoprivrednike. Veterinarska delatnost se vrši sa mesta koja se nalazi na periferiji Vitine. Zemljište obuhvata ukupnu površinu od priblizno 2200 m2, sa zgradom u površini od priblizno 340 m2. Uslov prodaje je da se veterinarska delatnost nastavi za još najmanje dve godine od dana prodaje.

Novo Preduzece Stara Robna Kuca D.O.O. Ovim tenderom investitor pribavlja mogucnost da stekne Staru Robnu Kucu lociranu u samom centru grada Gnjilana. Prostor Robne Kuce u prizemlju ima približno 451m² dok medusprat ima približno 241 m². Zgrada je izgradena 1966.

Novo Preduzece Kosovatrans Gjilan- uprava, prostorije za tehnicko održavanje i autobusi D.O.O. Ovim tenderom investitor pribavlja mogucnost da stekne upravnu zgradu, objekat za održavanje i pomocni objekat za tehnicku kontrolu kao i garažu za autobuse locirane u poslovnom delu Gnjilana. Momentalno Novo Preduzece operiše sa 30 autobusa, 29 linija sa 195 polazaka dnevno.

Novo Preduzece Kosovatrans Ferizaj uprava, objekat za tehnicko održavanje i autobusi D.O.O. obuhvata administrativnu zgradu, objekat za održavanje i pomocni objekat za tehnicku kontrolu i garažu za autobuse locirane u centru Uroševca. Momentalno Preduzece operiše sa 23 autobusa na 32 linije sa 136 polazaka. Pokriva celokupnu površinu od približno 19,627 m².

Produkt / Novo preduzece Trnavc- Gornja Klina D.O.O. nalazi se u Katastarskoj Zoni Trnavc- Gornja Klina, u opštini Srbica i obuhvata približno oko 130 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Produkti / Novo preduzece Farma Cirez D.O.O. nalazi se u Katastarskoj Zoni Cirez u opštini Srbica i obuhvata približno oko 22 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Novo preduzece Hotel “Teranda” D.O.O. nudi hotel u centru Prizrena sa 56 opremljenih soba, i dodatnih 9 neopremljenih soba, koje mogu lako biti opremljene za potrebe buduceg širenja hotela. Hotel “Teranda” ima prostoriju za dorucak, kuhinju i salu za razlicite namene koja može primiti do 450 gostiju. Na kraju, ova ponuda ukljucuje i 3 kafe-restorana i 4 prodavnice koji se nalaze u okviru objekta hotela i koji su trenutno dati pod zakup trecim licima.

Novo preduzece Kafe-restoran “Lumbardi” D.O.O. nudi potpuno renoviranu zgradu restorana koja se nalazi u starom centru Prizrena. U zavisnosti od rasporeda stolova, unutar restorana može se smestiti do 30 stolica a na platou još 70 stolica.

Novo preduzece Kafe-restoran “Maraši” D.O.O. nudi zgradu restorana koja se nalazi u starom centru Prizrena. U zavisnosti od rasporeda stolova, unutar restorana može se smestiti 120 stolica a na platou još 50 stolica. Kuhinja restorana je u potpunosti opremljena

Novo preduzece Kafe-restoran “Šadervan” D.O.O. nudi zgradu restorana u starom centru Prizrena. U zavisnosti od rasporeda stolova, unutar kafe-restorana može se smestiti 48 stolica.(odlozeno)

Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 01. mart 2006.
Dan za podnošenje ponuda ce biti 08. mart 2006.

_____________________

KPA poziva potencijalne investitore da predaju ponude za
novo preduzece iz 12. grupe koja je stavljena na poseban spin-off tender

Novo Preduzece Fabrika Semena D.O.O. Klina nudi jedinog industriskog proizvodjaca semena na Kosovu. Novo Preduzece Fabrika semena D.O.O. nalazi se na površini od oko 3.4 ha u Klini. Novo Preduzece obuhvata jedno skladište od 4,000 m² i silos za skladištenje 14,500 tona temena. Instalirani kapacitet za preradu je negde oko 20,000 tona semena godišnje.

Novo preduzece IMN Fabrika cigli D.O.O. Nalazi se na strateškom položaju tri km od centra opštine Ðakovica. Glavne aktivnosti obuhvataju proizvodnju gradevinskog materijala ukljucujuci cigle, crepove i ostale gradevinske proizvode od gline. Dizajnirani kapacitet godišnje proizvodnje Novog preduzeca iznosi oko 60.000 tona. Površina na kojoj se nalaze objekti Novog preduzeca zauzima 14 hektara zemljišta.

Novo preduzece IMK D.O.O. Uroševac, Proizvodi celicne varene cevi i jedno je od najvecih i najpoznatijih preduzeca te vrste u celom regionu jugo-istocne Evrope. Proizvodi ovog preduzeca su visokog kvaliteta i u saglasnosti sa medunarodnim standardima. Preduzece IMK ima potencijal da poboljša i proširi sadašnje aktivnosti. (odlozeno)

Novo Produzece "Modeli" D.O.O. Ðakovica, proizvodac drvenih kuca i gradevina, kao i drvenih prozora, vrata, parketa, podova i drugih proizvoda od drveta. Zemljište koje ce biti preneto na ovo novo preduzece je velicine 8,5 hektara (krug fabrike i dve odvojene parvele), i ima lak pristup glavnom putu. Preduzece “Modeli” prodaje svoje proizvode na domacem i stranom tržištu.


Poslednji dan za prethodnu kvalifikaciju ce biti 01. mart 2006.
Dan za podnošenje prvih ponuda ce biti 08. mart 2006.
Dan za podnošenje drugih ponuda ce biti 15. mart 2006.

 

Da bi dobili dodatne informacije, potrebno je da se zainteresovani investitori obrate KPA, koja ce im dati dodatne informacije o tome kako da predaju ponudu.

Odeljenje za privatizaciju
Ulica “Iljir Konuševci” br. 8, Priština, Kosovo
Tel:++ 381 38 500 400 1255
Fax: ++ 381 38 248 076
E-mail: soetenders@eumik.org
Website: www.kta-kosovo.org

Fact Sheet Disclaimer

These Fact Sheets provide only a very general overview of each “NewCo” enterprise being tendered. The Kosovo Trust Agency (KTA) does not warrant the accuracy of any information presented. Prospective investors are encouraged to contact the KTA to request the bid documents related to each tender. It is also advised that prospective investors, prior to the submission of a bid, perform their own due diligence as to the NewCo's business, the assets and liabilities to be sold with the NewCo, and the legal regime under which the business will operate.

KTA