-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Press Releases 2004

Press Releases
Date Subject
   
22.12.2004 Odlaganje dana za podnošenje ponuda za poseban spin-of tender za “Feronikl”
21.09.2004
16.09.2004
03.09.2004 Krajnji rok za preregistraciju
14.07.2004 KPA pokrenula treci talas tendera privatizacije
06.07.2004 KPA organizuje obuku u cilju unapredivanja finansijskog izveštavanja u društvenim preduzecima
02.07.2004 KPA objavljuje spisak firmi za treci krug tendera za privatizaciju
14.05.2004 Okružni sektor KPA preduzima dalje korake ka transparentnosti
12.05.2004 Uprava Železnica i Sindikata složile se oko smanjenja broja radnika
05.05.2004 Ponudaci za restruktuiranje uprave KEK-a podnose finansijske ponude
19.03.2004 KPA imenuje novog Generalnog direktora PTK
27.02.2004 Radnici regionalnih kancelarija I rukovodstvo KPA raspravljali o predlozima o izmenama Pravilnika o radu
26.02.2004 “Progres” zapocinje izbore za novi Radnicki savet
20.02.2004 Rudari Starog Trga složili se oko predloga Uprave
20.02.2004 Uprava "Trepce" poziva rudare da prekinu svoj jednostrani postupak i nastave dijalog
17.02.2004
22.01.2004

Nova upravljacka struktura aerodroma Priština stupa na dužnost

22.01.2004

Clan Odbora KPA Šabani I Upravni direktor Fuci razmatraju predloge o izmenama pravilnika o radu

   

KTA