-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Dobrodošli


KPA je osnovana da bi ocuvala ili povecala vrednost, održivost i korporativnu upravu nad društvenim i javnim preduzecima na Kosovu. Za društvena preduzeca KPA je u mogucnosti da inicira: "Spin-off" procese i likvidaciju, koji predstavljaju prioritetne procedure za privatizaciju.
Uredbe kojima je osnovana KPA proglašene su 13. juna 2002. godine i povezane su za ovu internet stranicu linkom.

Sva ovlašcenja Agencije dodeljena su Upravnom odboru, koji cine 4 medunarodna direktora i 4 stanovnika Kosova. Svakodnevnim radom KPA upravlja tim profesionalnog lokalnog i medunarodnog osoblja.

Inauguracioni sastanak Odbora KPA održan je 25. jula 2002. godine. KPA od tada radi i nastavlja sa pripremom privatizacije društvenih preduzeca (DP) i upravljanjem javnim preduzecima (JP).


 
Kosovska poverilacka agencija nece ni u kom slucaju snositi odgovornost za greške ili propuste koji se mogu pojaviti u dokumentima ili stranicama prikazanim na ovoj internet stranici.

Likvidacija


Kako da predam ponudu za DP?


Kako da registrujem tužbu?


KTA