-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

kontakt

Stupite u kontakt sa Kosovskom poverenickom agencijom

Kosovska Poverenicka Agencija - Glavna kancelarija

Ulica "Iljir Konuševci" br. 8 (bivša zgrada odseka za komunikacije Ujedinjenih nacija UNCC)
10 000 Priština/Kosovo

Tel + 381 (0) 38 500 400
Faks + 381 (0) 38 248 076
E-mail: kta@eumik.org

Regionalna kancelarija Prizren
Regionalna kancelarija UNMIK-a (zgrada Bankkosa)
Osoba za kontakt
Henning Fiedler, direktor Regionalne kancelarije
Tel: +381 38 504 604 lokal 8069
E-mail: Henning.Fiedler@eumik.org

Regionalna kancelarija Mitrovica
Regionalna kancelarija UNMIK-a (bivša zgrada Jugobanke)
Osoba za kontakt
Elitsa Beyska, direktor Regionalne kancelarije
Tel: +381 38 504 604 lokal 7292
E-mail: Elitsa.Beyska@eumik.org

Regionalna kancelarija Priština
Ulica Bajram Kelmendi br. 75
Osoba za kontakt
Marian Nieora, direktor Regionalne kancelarije
Tel: +381 38 242 425 lokal 111
E-mail: Marian Nieora@eumik.org

Regionalna kancelarija Gnjilane
Zgrada EU
Reginalno Sedište u Gnjilane 6000

Osoba za kontakt
Dimitrina Karayotova, direktor Regionalne kancelarije
Tel: +381 (0) 38 504 604 lokal 7764
Fax: +381 (0) 280 30 080

E-mail: Dimitrina.Karayotova@eumik.org

Kliknite ovde za: Mapu Regionalne Kancelarije

Regionalna kancelarija Pec
Regionalna kancelarija UNMIK-a (bivša zgrada Bankkosa)
Josep Desquens, direktor Regionalne kancelarije
Tel: + 381 (0) 39 32570 lokal 110
Fax: +381 (0) 39 31564
E-mail: Josep.Desquens@eumik.org

 

KTA