-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Arhiva

Kosovska poverenicka agencija privatizuje društvena preduzeca DP na Kosovu metodom spin-offa i likvidacije. Ovde mozete da dobijete informacije za predhodne grupe privatizacije

Klikni na grupe privatizacije za vise informacije

Klikni ovde za rezultate

Gnjilane: Poljoprivredno Dobro.  Mitrovica: Cićavica. Peć: ZZ Poljoprivreda, Dubrava.  Priština: Vocar, Mehanizacija - Urosevac. Poseban Spin Of: Binačka Morava.

Početni Dan
Zadnji dan za Predhodnu kvalifikaciju
Dan Podnošenje Ponuda
02 Oktobar 2007
05 Decembar 2007
12 Decembar 2007
Klikni ovde za rezultate

Gnjilane: Agrokultura, 17 Novembar, Letnica, Kosovatrans - Urosevac, Kosovatrans - Gnjilane.  Mitrovica: Cićavica. Peć: ZZ Poljoprivreda, Dubrava.  Priština: Kosova Elektro. Prizren: Zupa.

Početni Dan
Zadnji dan za Predhodnu kvalifikaciju
Dan Podnošenje Ponuda
18 Juli 2007
10 Oktobar 2007
17 Oktobar 2007
Klikni ovde za rezultate

Gnjilane: Poljoprivredno Dobro, Morava e Epërme, Hotel Mineral, Karaćevo, Agromorava.  Mitrovica: Elan, Lux, IMB, ZZ Likovce, Cićavica, Fabrika Koze, ZZ 23 Novembar. Peć: ZZ Rugova, Dubrava, Virdzinia, ZZ Poljoprivreda, Ereniku.  Priština: Riljindja, Kosova Elektro, Lap. Prizren: NBI Suhareka.

Početni Dan
Zadnji dan za Predhodnu kvalifikaciju
Dan Podnošenje Ponuda
20 jun 2007
15 avgust 2007
22 avgust 2007
Klikni ovde za rezultate

Gnjilane: Agromorava, Poljoprivredno Dobro.  Peć: ZZ Poljoprivreda.  Priština: Gradjevinar, Llapi Prizren:  Komuna, Podrimja, ZZ Koperimi, Kosovatrans.

Početni Dan
Zadnji dan za Predhodnu kvalifikaciju
Dan Podnošenje Ponuda
16 maj 2007
11 juli 2007
18 juli 2007
Klikni ovde za rezultate

Gnjilane: Agrokultura, Poljoprivredno Dobro, Kvalitet, Grafikos.  Mitrovica: Lux, ZZ Bujku, ProduktPeć: TP Klina, ZZ Štupel, ZZ Poljoprivreda.  Priština: Kosova-Elektro, ZZ Štimlje, Grmija, Vočar, Duvan, Lab, Riljindja, Dardania, ZZ Llirija, Drenica, Bujqesia Prizren:  PrizrenCoop, TP Župa - Rečane, Podrimja, 25 Maj, Ljirija. Poseban Spin-Off: Minex;

Početni Dan
Zadnji dan za Predhodnu kvalifikaciju
Dan Podnošenje Ponuda
17 april 2007
13 jun 2007
20 jun 2007
Klikni ovde za rezultate

Gnjilane: 17 Novembar, Tregtia, Agrokultura.  Mitrovica: ZZ Bujku, Cyčavica - Vučitrn, Teuta BarePeć: ZZ Bec, TP Klina, Korenik, ZZ Rznić, Elmont, Hidromont.  Priština: Kosova-Elektro, Mekanizam, Urata, Drithnaja, Lapi, ZZ Drita - Podujevo.  Prizren: PrizrenCoop, TP Zupa - Recane, Miruša - Mališevo.

Početni Dan
Zadnji dan za Predhodnu kvalifikaciju
Dan Podnošenje Ponuda
20 mart 2006
16 maj 2007
23 maj 2007
Klikni ovde za rezultate

Gnjilane: ZZ Uroševac, Binačka Morava, Morava e Eperme.  Mitrovica: Agrokultura, Sumsko Gazdinstvo - Srbica.  Peć: ZZ Mališgan, ZZ Dečani.  Priština: 28 Novembar, Paštriku, Mlin - Prodavnice, Ingeniering, ZZ Besa - Podujevo.  Prizren: Progres-Export, Ljiria, Zupa - Recane.

Početni Dan
Zadnji dan za Predhodnu kvalifikaciju
Dan Podnošenje Ponuda
14 februar 2006
11 april 2007
18 april 2007
Klikni ovde za rezultate

Gnjilane: 17 Novembar, Narodna Apoteka, Binačka Morava.  Mitrovica: Produkt, IMB, Drenica, Veterinarska Stanica - Srbica.  Peć: TP Klina, Erenik, ZZ Gurrakoc, Klanica - Istok, Veterinarska Stanica - Istok.  Priština: Urata, Rilindja Knjižare, Blinaja, ZZ Përparimi.  Prizren: Podrima, Prizrencoop, Sharrprodhimi, Koritnik, Ljiria. Poseban Spin-Off: Minex, Tullara, XIM Strezovc and Goleš;

Početni Dan
Zadnji dan za Predhodnu kvalifikaciju
Dan Podnošenje Ponuda
28 decembar 2006
28 februar 2007
07 mart 2007
Klikni ovde za rezultate

Peć: Agimi - Djakovica, ZZ Bec, ZZ Istog, ZZ Drelje, ZZ Drita Raušić, Dubrava, Elmont, Hidromont. Gnjilane: 17 Novembar, 28 Novembar.   Mitrovica: Agrokultura, Produkt.  Prizren: 01 Maj.   Priština: Urata, Lap, Magistrala, Dardania;

Početni Dan
Zadnji dan za Predhodnu kvalifikaciju
Dan Podnošenje Ponuda
04 decembar 2006
31 januar 2007
07 februar 2007
KTA