-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Korporacija

Inkorporacija na Kosovu je proces sastavljen od dve faze: prva faza je transformacija postojećih entiteta, Javnih Preduzeća (JP) u Holding D.D.-a (matično preduzeće) a onda je sledeća faza «spin-off», koji znači stvaranje novih preduzeća (koja su operativna) kao subsidijara koji je u celosti u vlasništvu forme D.D.

Javna Preduzeća
Korporacija 
Pošta i Telekomunikacije Kosova D.D. 28, juna, 2005 
Međunarodni Aerodrom Priština D.D. 28, juna, 2005 
Kosovske Želežnice D.D. 22, decembra, 2005 
Gradska Toplana Termokos D.D. 22, decembra, 2005 
Gradska Toplana Djakovica D.D. 22, decembra, 2005 
Operator Sistema Prenosa i Tržišta D.D. 22, decembra, 2005 
Energetska Korporoacija Kosova D.D. 22, decembra, 2005 
Kosovska Kompanija za Upravljanje Deponijama D.D. 31, decembra, 2005 

 

 

KTA