-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Uredbe

KPA UREDBE

Dole navedene uredbe direktno utiču na rad KPA. Sve UNMIK uredbe mogu se naći na UNMIK internet stranici www.unmikonline.org

 

KPA uredba

Ovom uredbom osnovana je Kosovska poverilačka agencija i opisane su njene nadležnosti.

 

Uredba o Posebnoj komori

Ovom uredbom osnovana je Posebna komora Vrhovnog suda Kosova. Ova komora prvenstveno je osnovana da bi rešavala tužbe koje proizilaze iz procesa privatizacije.

Uredbu o promeni prava na korišćenje nepokretne imovine u društvenoj svojini proglasio je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Pravila tendera

Ovo je obrazac pravila tendera koji se ne primenjuje na tender odredenog društvenog preduzeca. Stupite u kontakt sa Odeljenjem za privatizaciju KPA da biste dobili pravila tendera za odredeni tender.

KTA