-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Privatizacija

Kosovska Poverenicka Agencija privatizuje Društvena Preduzeća DP na Kosovu metodom spin-offa i likvidacije. Pozivaju se investitori da kroz otvoreni tender kupe "Nova Preduzeća" (NewCo) stvorena od osnovne aktive i neke ogranicene pasive DP-a navedenih dole..

Klikni na grupe privatizacije za više informacije
<<< klikni ovde

Gnjilane: Agromorava, Grafikos.  Mitrovica: Produkt, Elan. Peć: ZZ Poljoprivreda.  Priština: ZZ Fryti, Gadime Kamenolom, ZZ Kosova-Export.

Početni Dan
Zadnji dan za Predhodnu kvalifikaciju
Dan Podnošenje Ponuda
Ponude će biti prihvaćene 23 Januara 2008 od 10:00 - 12:00 sati
15 November 2007
16 Januar 2008
23 Januar 2008
 

Pritisni ovde za predhodne rezultate

Klikite ovde za vise informacija o: Kako da Ponudim za ZZ?

KTA