-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Javna Produzeca

Kosovska Agencija Poverenja i Javna Preduzeća

Misija

Misija Privremene Administracije Ujedinjenih Nacija na Kosovu poverila je Kosovskoj Agenciji Poverenja (KAP) da upravlja sa sledećim Javnim Preduzećima (JP):

  • Gradske Toplane u Prištini i Djakovici;
  • Energetska Korporoacija Kosova;
  • Kosovske Želežnice;
  • Međunarodni Aerodrom Priština;
  • Pošta i Telekomunikacije Kosova;
  • Preduzeća za Vodovod, Otpadke i Navodnjavanje .

Sa ukupno 14.000 zaposlenih, JP-a su jedan od najvećih poslodavaca na Kosovu. Ako se uzme u obzir i veliki godišnji obrt, JP-a su među najvećim doprinosiocima Kosovskog Konsolidiranog Budžeta.

Administrativna nadležnost KAP-a, Na osnovi Uredbe UNMIK-a 2002/12, obuhvata sve aktivnosti koje KAP računa kao povoljne za porast i očuvanje vrednosti JP-a, te buduće perspektive i upravljanje JP-ima. Da bi se to postiglo KAP treba da:

  • Osigura da Javna Preduzeća iskoriste maksimalno mogućnosti tržišta;
  • Osigura da se Javna Preduzeća upravljaju tako da donesu što više profita;
  • Osigura da usluge koje Javna Preduzeća nude javnosti su kvalitetne, razumne i u skladu sa uredbama;
  • Traži naplatu od političkih subjekata koje ovlašćuju ponudu usluga kad realna vrednost obavljenih javnih usluga ne može da se ispuni na tržištu.

Korporacija

KAP je lansirao glavni program korporatizacije da bi transferovo JP-a u moderne korporacije sa jasno definisanim subjektima, korporativnim upravljanjem i strukturama financijske kontrole. 

Ovaj proces obuhvata detaljnu procenu celokupne postojeće imovine i dugova; poslovanje; ugovore; katastar i ostale službene podatke; upravljajuće strukture; kao i pravne, tržišne i financijske predmete. S time će se osigurati da je sve ispravno registrovano i dokumentirano, imovina i ugovori su identificirani i transferovani odgovarajućim subjektima, katastralni podaci su ažurirani i registrovani na tačno ime.  

Do sad je KAP korporatizovala sva najvažnija Javna Preduzeća. U saradnji sa Privremenim Institucijama Samoupravljanja Kosova (PISK) i UNMIK-om, KAP je imenovo upravne odbore JP-a, koji nadgledaju upravljanje JP-a, vrše strateško planiranje i glasanjem donose važne odluke u vezi sa JP-ima.

Korporativno Upravljanje

Nakon korporatizovanja, upravni odbori su osnovljeni kao najviša upravljajuća tela u svim korporatiziranim JP-ima. PTK, Međunarodni Aerodrom Priština. Energetska Korporacija Kosova, Transko, Kosovske Željeznice i dve Gradske Toplane, osnovale su Upravne Odbore. 

KAP je takođe uveo nadgledanje i kontrolu donacija, omogućavajući JP-ima da upravljaju sa budžetom bez obzira na izvor financija.

Kosovarizacija

Jedan veliki korak u smeru kosovarizacije JP-a, postignut je imenovanjem domaćeg Zamenika Upravnog Direktora KAP-a za JP-a kao i imenovanjem domaćih Upravnih Direktora u svim korporatiziranim JP-ima. 

Pripremljeni su individualni planovi za dalju kosovarizaciju visokih upravljajućih pozicija u korporatiziranim JP-ima. Imenovani su kosovari za članove upravljajućih odbora JP-a sa najmanje tri člana imenovana od strane PISK-a u svakom od upravljajućih odbora korporatiziranih JP-a.

Konsolidacija Vodovoda, Otpadaka i Navodnjavanja.

U toku 2003 i 2004 godine, KAP je uspešno završio projekat konsolidacije s ćime su 45 javnih preduzeća za vodovod, otpadke i navodnjavanje konsolidirana u 17 regionalnih javnih preduzeća. Konsolidirana JP-a za vodovod, otpadke i navodnjavanje korporatizirat će se u toku 2007 godine. KWF i EAR finansirat će korporatizaciju ovih JP-a.

Revizija

Nastavlja se redovna revizija JP-a i preporuke revizora nadgledaju Upravni Odbori korporatizovanih JP-a.

Kliknite ovde za revizorske raporte JP-a (Engleski jezik)

Kliknite ovde za Listu Upravnih Odbora JP-a

Linkovi

KTA