-    

Jezik

· Shqip
· English

Kosovo

Map

Spisak Radnika

Poslovanje i aktiva ove DP, privatizovani su u skladu sa procedurom otvorenog tendera, sprovedenom od strane Kosovske Agencije Poverenja. Prema clanu 10 Uredbe UNMIK-a 2003/13, 20 % prihoda ostvarenog prodajom bice respodeljen radnicima DP, koji ispunjavaju predvidjene uslove. 
Sledi spisak radnika za koje je utvrdjeno da su stekli pravo na 20 % od prihoda ostvarenog prodajom

Društvena Produzeća

Spisak

Prvi dan objavljeneje spiska

Zadnji dan za podnošenje Žalbe

KONACAN SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “FAN” U PODUJEVU
07 MAJ 2008
02 JUN 2008
KONACAN SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “KOSOVAKONTROL” U PRISTINI
07 MAJ 2008
02 JUN 2008
KONACAN SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “METOHIJA-RUGOVA” U PECI
07 MAJ 2008
02 JUN 2008
KONACAN SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “VETERINARSKA STANICA” U PRIZRENU
07 MAJ 2008
02 JUN 2008
KONACAN SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “FABRIKA PLASTIKE ” U MITROVICI
07 MAJ 2008
02 JUN 2008
KONACAN SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “IMN” U DJAKOVICI
10 APR 2008
05 MAJ 2008
KONACAN SPISAK RADNIKA KOJI SU STEKLI PRAVO NA DEO PRIHODA OSTVARENOG
PRIVATIZACIJOM DP “EXIMKOS ” U PRISTINA
10 APR 2008
05 MAJ 2008

za Spisak Radnika za 2007 kliknite ovde

za predhodnih Spisak Radnika kliknite ovde

KTA